10.–11. mai 2023

Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere med arbeidsgiver, kolleger og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft.

Meld meg på

Hva lærer du på kurset?

På dette kurset vil du lære om hvordan du skaper god dialog med andre. Du blir mer bevisst på din egen måte å kommunisere på gjennom kunnskap om konkrete verktøy og praktisk trening på relevante case. I tillegg til å gi deg teknikker du selv kan benytte vil du øke din bevissthet rundt hvordan andre øver påvirkning på deg og hvordan du best mulig kan håndtere det.

Viktige tema på kurset:

 • Påvirkningatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Hva skaper en god dialog med andre
 • Effektive kommunikasjonsteknikker

Læringsform

Kurset legges opp som en kombinasjon av teori, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Praktisk informasjon, reisebestilling og refusjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23257. Kontaktperson, Nils Christian Børresen

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta grunnkurset før du deltar.

Skriv ut

Onsdag 10. mai 2023

09.30

Registrering og litt enkel mat før vi begynner

10.00

Velkommen

 • Aktuelt fra Tekna
 • Agenda
 • Spilleregler
 • Arenaer for påvirkning
 • Effektiv dialog

11.30

Lunsj

12.30

Effektiv dialog fortsetter

 • Dialogtrening
 • Påvirkningsstiler

17.30

Avslutning av første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Torsdag 11. mai 2023

09.00

Innsjekk

 • Trening påvirkning
 • Positiv påvirkning

11.30

Lunsj

12.30

Trening

 • Læring

16.00

Avslutning