Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere med arbeidsgiver, kolleger og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft.

Meld meg på

Hva lærer du på kurset?

På dette kurset vil du lære om hvordan du skaper god dialog med andre. Du blir mer bevisst på din egen måte å kommunisere på gjennom kunnskap om konkrete verktøy og praktisk trening på relevante case. I tillegg til å gi deg teknikker du selv kan benytte vil du øke din bevissthet rundt hvordan andre øver påvirkning på deg og hvordan du best mulig kan håndtere det.

Viktige tema på kurset:

 • Påvirkningatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Hva skaper en god dialog med andre
 • Effektive kommunikasjonsteknikker

Læringsform

Kurset legges opp som en kombinasjon av teori, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Reisebestilling og refusjon av utlegg

Tekna er i en overgangsfase til et nytt reisebestillingssystem. Det er fortsatt mulig å bestille gjennom Egencia på telefon 23 15 04 99 eller e-post customer_service@egencia.no. Notér ''Reise belastes Tekna, comcode 825152'' i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i e-posten: Tekna/Tillitsvalgt/23257/Nils Christian Børresen

Overnatting bestiller Tekna til dere som krysser av for dette i påmeldingen. Reisen bestiller du selv, men vent til 14 dager før kursstart i tilfelle kurset må avlyses eller utsettes.

Tekna dekker reise og opphold. Les mer om refusjon av utlegg her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23257

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du ta grunnkurset for din sektor før du deltar, privat sektor, kommunal sektor eller statlig sektor

Skriv ut

Onsdag 10. mai 2023

09.30

Registrering og litt enkel mat før vi begynner

10.00

Velkommen

 • Aktuelt fra Tekna
 • Agenda
 • Spilleregler
 • Arenaer for påvirkning
 • Effektiv dialog

11.30

Lunsj

12.30

Effektiv dialog fortsetter

 • Dialogtrening
 • Påvirkningsstiler

17.30

Avslutning av første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Torsdag 11. mai 2023

09.00

Innsjekk

 • Trening påvirkning
 • Positiv påvirkning

11.30

Lunsj

12.30

Trening

 • Læring

16.00

Avslutning