15. nov.
kl. 09:00–14:00

Har du elever i førsteklasse på videregående skole står dem foran et viktig veivalg. La våre realfagsambassadører inspirere dem til å velge realfag framover og vise hvilke interessante jobber et realfagstudium kan gi.

Meld meg på

Vi inviterer alle førsteklassinger med teoretisk matematikk og lærere på videregående skoler i Østfold til å være med på inspirasjonsdagen for realfag!

Bli med og hør om alt det spennende og fantastiske dere kan drive med når dere velger realfag på videregående.

Konferansier Andreas Wahl som vil lose oss gjennom dagen med interessante innlegg fra næringsliv og forskning, realfagsshow og intervjuer med realfagsstudenter. Pia i havet ved Pia Ve Dahlen vil fortelle om det forunderlige livet i havet.

Vi får også høre om FNs bærekraftmål, produktutvikling på Borregaard, forskning og innovasjon på Høgskolen i Østfold, datasikkerhet, kreftbehandling på Sykehuset Østfold Kalnes og siste nytt innen klima og matproduksjon.

Se hele programmet her

Velkommen til en inspirerende dag!

Påmelding

** Det er læreren som melder på sin gruppe/klasse. Antallet du melder på skriver du inn i rubrikken "Antall påmeldte". Her oppgir du antall lærer eller antall elever som deltar og under rubrikken bedrift oppgir du hvilken skole du/dere kommer fra.

Arrangør: Teknas fagråd i Østfold

Skriv ut

09:00 - 09:10

Velkommen

Ved leder av Avdelingsfagråd Østfold Tor Morten Øverby Olsen og Distriktskontorleder Østfold Torhild Kongsness

09:10 - 09:20

Vi gir ordet til dagens konferansier, Andreas Wahl

Ved Andreas Solberg Wahl: Fysiker (master i realfagsdidaktikk) og profesjonell formidler av naturvitenskap. Andreas Wahl

09:20 - 09:40

FNs bærekraftsmål – hvorfor realfag og teknologi er viktig for å nå disse

10:00 - 10:20

Produktutvikling

Ved Anne-Grethe Strømnes, Forsker, Forretningsområdet Biopolymerer, Borregaard Ltd

10:20 - 10:35

Pause

10:35 - 10:55

11:15 - 12:15

Lunsj, stands og utstillinger

Cafeen på Inspiria og møterom Castor og Pollux 2. etasje Inspiria. Deltakerne deles i to grupper. Gruppe 1 spiser lunsj mens gruppe 2 går i utstillingene på møterommene. Etter gruppe 1 er bespist, bytter gruppene plass.

12:15 - 12:35

Det underlige havet

12:35 - 12:55

Ressursforvaltning, klima og matproduksjon

12:55 - 13:20

Etter videregående - sofaprat med Andreas Wahl

Ved studentene: Anders Løkkeberg, Miljøfysikk og fornybar energi ( siv. ing. studiet), NMBU Julie Glemminge og Amalie Urhaug, Lektorutdanningen, NMBU og Næringslivet ved: Fabrikk-direktør Torgeir Hjertaker, Denofa og Hege Birgitte Bongard, Fredrikstad Næringsforening.

13:20 - 13:55

Realfagsshow v/Andreas Wahl

13:55 - 14:00

Takk for oss

Ved Tor Morten Øverby Olsen, leder av Avdelingsfagråd Østfold og Torhild Kongsness, Distriktskontorleder Østfold

  • Pia Ve Dahlen

    Hav og miljøtjenester

    Pia I Havet Pia Dahlen

  • Andreas Wahl

    VitenWahl Andreas Solberg Wahl