Begrepene du som prosjektleder bør kunne

Vi skal være agile, jobbe i sprinter og foreta SWOT-analyser. Hvis du blir forvirret av alle begrepene, er du ikke alene.