Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nærbilde av hender i dress som tegner en teknisk tegning

Kursinnsikt

Offentlige anskaffelser kan være kronglete – slik lærer du å gjøre det riktig

Advokat Jørgen Aardalsbakke har sett mange tilfeller der tilbud på offentlige anskaffelser har blitt avvist på grunn av formaliteter. Derfor er hans oppfordring, til både oppdragsgivere og leverandører, å sette seg godt inn i regelverket.

– Det er stadig fokus på offentlige anskaffelser, og i dette kurset legger vi til rette for at man kan bruke god tid på å sette seg inn i regelverket og prosessen rundt dette. Vi setter av to hele dager til gode diskusjoner, sier Jørgen Aardalsbakke.

Han er partner i Advokatfirmaet Grette, og har i en årrekke holdt Teknas kurs om offentlige anskaffelser. Her veileder han både oppdragsgivere, leverandører og rådgivere, til hvordan de best mulig kan gjennomføre en anskaffelsesprosess.

– Formålet er på den ene siden å sikre at oppdragsgivere utarbeider gode konkurransegrunnlag og planlegger prosessen på en skikkelig måte i henhold til regelverket, sier han.

– På den andre siden bør leverandører forstå regelverket og prosessen, slik at de oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget, og evner å beskrive kompetanse og kvalitet i tilbudene sine.

Unødvendige avvisninger

Aardalsbakke forteller at han har sett mange tilfeller der konkurransegrunnlagene har vært uklare, så vel som at leverandører har levert tilbud med avvik på grunn av manglende kjennskap til regelverket.

– Det er en ergerlig situasjon, fordi man da avvises fra anbudskonkurransen på grunn av formelle årsaker, og ikke fordi man har intensjoner om å gjøre avvik. Det kan føre til unødvendige avvisninger og klagesaker, sier han.

– Så å heve kunnskapen har jeg sett mange bra resultater av. De som har vært på kurset har sett verdien av å ha gjort seg kjent med regelverket. Om du har den riktige kompetansen vil du heller ikke oppleve det tungt og utfordrende lenger.

Regelendringer

Det som er nytt av året, er at det har kommet endringer i regelverket rundt offentlige anskaffelser. Aardalsbakke forteller at mange er nysgjerrige på hva dette innebærer i praksis, og det er naturlig nok noe han vil ta for seg under kurset.

– Mye er riktignok likt, men den viktigste endringen er at det er åpnet for konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog mellom oppdragsgiver og leverandør, sier han.

– Dette bidrar til at oppdragsgiver kan være sikker på at de som deltar har forstått, og at leverandør kan få respons på forslagene sine før de leverer endelige tilbud. Det har vist seg effektfullt. Man rydder unna uklarheter, og hever dermed kvaliteten på de tekniske løsningene og sammensetningen av rådgiverteam.

Den andre viktige endringen Aardalsbakke drar frem er at det nye regelverket legger mer fokus på samfunnsansvar, og pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser.

– Det kreves at leverandørene leverer et egenerklæringsskjema (ESPD), hvor de dokumenterer kvalifikasjoner. Dette gir innsikt i leverandørens interne retningslinjer, som bidrar til at oppdragsgiver kan sikre seg at de har å gjøre med profesjonelle aktører.

God investering

Med det nye regelverket mener Aardalsbakke at det legges til rette for best mulige resultater – fordi det rydder opp i eventuelle uklarheter, så vel som at det gjør det lettere for oppdragsgiver å finne frem til riktig leverandør.

Men det forutsetter at man gjør seg kjent med regelverket. Derfor mener han at å sette av to dager til kurs vil være en god investering.

– På kurset vil vi se på regelverket, og hva bestemmelsene faktisk innebærer, i tillegg til at vi går gjennom en rekke praktiske eksempler som illustrerer hvordan man bør gjøre ting – eller ikke bør gjøre ting, sier Aardalsbakke.

– Det er viktig for meg å gjøre det konkret, praktisk og relevant – slik at de som skal tilbake og gjøre jobben føler at de har lært noe, at de har fått mer oversikt, og at de har fått gode råd som veileder dem videre.

Les mer og meld deg på Teknas kurs om offentlige anskaffelser her!

Les også