Slik leder du fra sidelinjen

Slipper ledere med personalansvar lettere unna med dårlig ledelse, enn de som leder uten formell makt og personalansvar?