Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vigdis Austrheim holder webinar foran kamera

Kursinnsikt

Leder du fra avstand? Unngå disse tre feilene

Publisert: 2. apr. 2020

Mangel på faste, fysiske møteplasser er en utfordring for mange ledere. Men det er også en stor mulighet, mener lederrådgiver Vigdis Austrheim.

Mange ledere er blitt nødt til å lede teamet sitt utenfor den vante kontorsettingen. Det er en ukjent situasjon for mange og kan skape noen nye utfordringer.

Men midt oppi dette har du også en unik mulighet, mener lederrådgiver Vigdis Austrheim.

Austrheim har selv lang ledererfaring og er godt vant med å lede fra avstand både i Norge og internasjonalt. Da hun jobbet for Microsofts hovedkvarter utenfor Seattle ledet hun et sammensatt fagteam fordelt over ti land.

Mestrer teamet ditt denne måten å jobbe på, kan det gi dere mer fleksibilitet når dere er tilbake på kontoret, tror hun.

– Det spiller egentlig ingen rolle hvor folk sitter, så lenge du som leder er flink til å skape relasjoner og samhold, samt er tydelig på hvilke forventninger og rammer som medarbeideren kan utfolde seg innenfor.

Vigdis Austrheim holder kurset Hybrid ledelse for Tekna. Her kan du lære mer om hvordan du skal lykkes med å lede, motivere og å skape resultater med ansatte på avstand. 

Tre feller det er lett å gå i

Når du blir kastet inn i en uvant situasjon, er det imidlertid lett å trå feil. Austrheim ramser opp tre feller du bør vokte deg for.

1) Du detaljstyrer medarbeiderne dine

Detaljstyring fungerer ikke, mener hun. Du må etablere tydelige rammer og forventinger, deretter vise tillit til medarbeiderne dine.

2) Du forsvinner i alt arbeidet

Når det er kaos på jobb og mange branner som skal slukkes, er det lett som leder å forsvinne i alt det operative arbeidet. Nå er det derimot viktigere enn noen gang å være synlig og informere ekstra, mener Austrheim.

3) Du tenker kun kortsiktig

Du må naturlig nok jobbe mye med kortsiktige ting som haster, men sett av tid til å jobbe med lengre perspektiv.

– Du må ha et bein i det kortsiktige og et i det langsiktige. Ja, du skal være tilgjengelig, men du må også stake ut retningen dere skal gå i. Da blir dere bedre rustet når dere kommer gjennom dette om noen måneder, sier hun.

Involver medarbeidere i dette arbeidet, og deleger ansvar, da er det gjennomførbart.

– Kriser skaper muligheter. Nå er spørsmålet: hvilke muligheter skaper dette for oss?

Vær bevisst, inspirerende, tydelig og strukturert

Om det er lett å trå feil, er det også mange riktige grep du kan ta. Austrheim peker på fire viktige lederegenskaper som er særlig viktig nå når dine ansatte sitter spredt rundt.

Lederrådene kan forkortes til et ord: BITS.

B - Vær bevisst på hvordan du fyller lederrollen

I - Vær inspirerende

T - Vær tydelig

S – Jobb strukturert

Å lede på avstand er egentlig ikke så veldig annerledes enn vanlig nærledelse, men du må prioritere, tydeliggjøre forventninger, bygge relasjoner og kommunikasjonen må være enda tydeligere, forklarer Austrheim.

– Engasjer medarbeiderne dine. Sett av tid til faste videomøter på starten eller slutten av dagen. Som avstandsleder setter jeg av tid i kalenderen min hver morgen til det jeg kaller «morgenkaffen». Alle medarbeiderne mine er inviterte til et videomøte, men velger selv om de kobler seg på. Møtet er ikke formelt, men vi snakker mye om jobb likevel, sier hun.

Det er viktig at ingen blir glemt når vi ikke lenger ser hverandre på kontoret.

– Du bør sørge for å snakke med alle medarbeiderne dine i løpet av en uke, enten det er via video eller i en chat. Og trolig oftere nå i disse koronatider. Men sjekk med den enkelte medarbeider hvordan dere får til best mulig samarbeid. Vi er ulike og jobber ulikt, sier hun.

En viktig sosial arena

Du må ikke glemme at jobb fortsatt er en viktig sosial arena. Nå når mange av oss sitter hjemme, er uformelle og sosiale arenaer ekstra viktig å tilrettelegge for. Mange savner det sosiale miljøet.

– Ledere må være flinke til å legge til rette for small talk og det sosiale, ikke bare det faglige. Vi trenger alle å bli løftet opp, spesielt nå, og der spiller lederen en rolle, sier hun.

Austrheim råder deg også til å sette av en halvtime eller en time i kalenderen din en dag i uken til refleksjon. Bruk tiden til å tenke strategisk.

– Dette er tiden til å stoppe opp og reflektere i alt kaoset. Hva fungerer bra nå? Hva er det viktigste vi kan gjøre? Hva kan jeg gjøre bedre? Hva er viktig kortsiktig, og hva er viktig langsiktig?

– Bedre enn i går er et nyttig motto og da er strukturert refleksjon viktig.

Har du lyst til å lære mer om avstandsledelse? Meld deg på kurs her!

Les også