Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilbatteri til gjenvinning
MANGE BESTANDDELER: Et elbilbatteri er stort og inneholder mange verdifulle materialer som kan gjenbrukes.

Kursinnsikt

Dette anlegget kan resirkulere nesten hele elbilbatteriet

Publisert: 13. juli 2022

Hydrovolt leder an. Resirkuleringsanlegget er det største og mest avanserte for elbilbatterier i hele Europa.

– Dette er store batterier som inneholder verdifulle materialer og metaller, sier batterisjef Morten Halleraker i Norsk Hydro.

Hydro og det svenske batteriselskapet Northvolt har etablert en pilotfabrikk på Øra i Fredrikstad. Hydrovolt er per i dag det største og mest avanserte resirkuleringsanlegget for elbilbatterier i Europa. Driften startet våren 2022.

Anlegget i Fredrikstad har en kapasitet på 12 000 tonn i året, som tilsvarer batterier fra rundt 25 000 elbiler.

– Det er nok til å ta alle norske elbilbatterier frem mot 2030, og også mange batterier fra Norden og resten av Europa de neste årene. Men kapasiteten må skaleres opp fort, for 25 000 elbiler er omtrent det som selges på én måned i Norge nå, sier Halleraker.

Er du opptatt av massereduksjon og gjenvinning? Da bør du bli med på konferansen Avfallsteknologi 2022 i oktober. Les om konferansen og se programmet her!

Håndteres forsiktig

Hydrovolt samarbeider med bilprodusenter som har ansvar for bilbatteriene. Et elbilbatteri har normalt en garanti på rundt åtte år, men kan vare mye lenger.

– Vi tar foreløpig i liten grad imot gamle batterier, men batterier etter kollisjoner og batterier som er tatt tilbake av bilprodusenten på grunn av fare for sikkerhet.

Batteriene har høy spenning og må håndteres på en forsvarlig måte. Hydrovolt samarbeider med Batteriretur, som tar hånd om batteriene før de blir kjørt inn i selve resirkuleringsanlegget.

– Håndteringen av batteriene er en viktig del av oppgaven. Det krever kompetanse og en logistikk å håndtere dem riktig for å unngå fare.

Reduserer behovet for gruvedrift

Standarden til resirkulering av batterier er i dag om lag 50 prosent. Hydrovolt tar derimot sikte på å gjenbruke 95 prosent av batteriet.

På anlegget i Fredrikstad blir batteriene mottatt og diagnostisert, for å se om de er trygge. Deretter lades batteriet ut, før det blir plukket fra hverandre fra hånd.

Hydrovolts anlegg som maler opp batterimodulene i små biter
HØYTEKNOLOGISK: I Hydrovolts anlegg blir batterimodulene malt opp i små biter ved hjelp av ulike teknologier som laser, luft og magnetisme.

Aluminiumsdelene som omgir batterikjernen blir gjenvunnet av Hydro. Disse delene kan blant annet brukes i nye biler.

Batterimodulene blir deretter kjørt inn i Hydrovolts anlegg. Der males de ulike bestanddelene opp i små biter ved hjelp av ulike teknologier som laser, luft og magnetisme.

Noen av materialene som gjenvinnes er plast, kobber, stål, aluminium, elektrolytter og såkalt sort masse. Den består av kobolt, nikkel, litium og grafitt, og blir fraktet videre til Northvolts anlegg i Sverige.

– Sort masse er verdifullt batterimateriale og brukes for å lage nye batterier. Ved å gjenbruke det på denne måten, reduserer Northvolt behovet for gruvedrift etter for eksempel nikkel og kobolt.

Selv om fabrikkanlegget er automatisert for knusing og sortering, bli batteriene enn så lenge tatt fra hverandre manuelt.

– Vi jobber med å strømlinjeforme og delvis automatisere også den delen av virksomheten. Dette er en helt ny industri, og vi har mye innovasjon foran oss.

Voksende industri

Norge var tidlig ute med elbiler og elferjer, og det er grunnen til at vi også er først ute med resirkuleringskapasitet.

– Det kommer til å øke voldsomt nå, fra et veldig lavt nivå til de virkelig store toppene som kommer etter 2030. Dette er en vekstindustri som kommer til å vare i mange tiår fremover, 10-15 år etter at bilene er laget. Det blir en veldig stor virksomhet som kommer til å vokse lenge.

Neste års kapasitet er allerede utsolgt, og markedet er økende.

– Det er både en mulighet og utfordring å skalere raskt nok. Neste steg er å etablere en større fabrikk i Europa. Ambisjonen er å ta en fjerdedel av det europeiske markedet, sier Morten Halleraker.

Vil du høre mer om resirkulering av elbilbatterier? Meld deg på og les mer om programmet på konferansen Avfallsteknologi 2022 her!

Les også