Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
illustrasjon av dynamisk kontorarbeider
PROSJEKTLEDELSE: Et omfattende fagfelt med mange begreper.

Kursinnsikt

Begrepene du som prosjektleder bør kunne

Publisert: 19. jan. 2023

Vi skal være agile, jobbe i sprinter og foreta SWOT-analyser. Hvis du blir forvirret av alle begrepene, er du ikke alene.

Her er ni begreper prosjektledere bør kjenne til i dag. Kjenner du til alle?

1. Agil metodikk

Har du jobbet agilt før? Agil metodikk handler om å gjøre raske endringer. Du løper i sprinter heller enn å slentre mot målet ditt. I stedet for å vente med leveringen til hele prosjektet er ferdig, leverer dere små leveranser fortløpende. Samtidig måler dere fremgangen og farten på utviklingen jevnlig.

– Ruter la om til agil metodikk og jobber nå i agile sprinter hvor de gjør forbedringer i korte intervaller. De kan lage designet til en ny funksjonalitet på en mandag og ha en prototype for den nye løsningen klar på en fredag. Det som før tok tre måneder, kan de nå gjøre på én uke. Dette gir økt konkurransekraft, sier Vigdis Austrheim, kursleder for Agil teamledelse.

2. Ganttdiagram

Kan du lage et ganttdiagram for prosjektet? Dette er et søylediagram som brukes til å planlegge og styre prosjekter. Diagrammet deler opp prosjektets arbeidsoppgaver og viser tidsrommet de skal gjøres på. Dette kan være svært verdifullt i store og komplekse prosjekter.

Tidsplanen gir deg nemlig oversikt over avhengigheter mellom oppgavene i prosjektet, altså hvilke oppgaver som må være løst før du kan gå i gang med neste steg. Med dette diagrammet er det enkelt å se hvilke konsekvenser det får for hele prosjektets leveringstid, hvis én oppgave tar lenger tid enn planlagt.

Har du lyst til å lære mer? Sjekk ut Teknas prosjektskole her!

3. KPI

Hva er KPI-ene egentlig? Key performance indicators (KPI) – eller nøkkeltallsindikatorer på norsk – måler hvor godt prosjektet har lykkes. KPI-er skal nemlig kvantifisere suksess. Si at du kjører en reklamekampanje. Da kan eksempler på KPI-er være omsetningsvekst, antall besøkende til en nettside eller hvor mange nye kunder dere får i et gitt tidsrom.

4. Lean

Skal vi jobbe lean på dette prosjektet? Lean-filosofien går ut på å sette kunden i sentrum og å øke lønnsomheten. Dette gjør du ved å finne ut hva som virkelig gir verdi til kunden. I tillegg skal du eliminere sløsing og sørge for kontinuerlig forbedring i prosessene. Metoden har fått navnet sitt etter det engelske ordet slank eller smidig – og stammer opprinnelig fra Toyota Productions-systemet i Japan.

5. OKR

Vi må fastsette noen OKR-er. OKR er en forkortelse for Objectives & Key Results. Målstyringsverktøyet brukes ikke først og fremt i prosjekter, men kan være styrende for hvilke prosjekter som settes i gang. I OKR-metoden settes målene først, deretter settes noen målbare nøkkelresultater som viser at dere er på rett vei. OKR-ene skal bidra til at alle i teamet eller bedriften forstår og kjenner seg igjen i de overordnede målene. Det gjør det enklere å prioritere arbeidsoppgaver og får alle til å dra i samme retning.

Lyst til å lære mer om OKR? Sjekk ut dette kurset!

6. Resultatmål

Hva er resultatmålene til prosjektet? Disse målene handler blant annet om hva prosjektet skal koste, hvor lang tid det skal ta og hvilken kvalitet som forventes. Det er du som prosjektleder som er ansvarlig for at resultatmålene nås.

7. Scrum

Jeg har jobbet med scrum-metoden tidligere. I et scrum-prosjekt starter dere med den viktigste og mest grunnleggende funksjonaliteten. Dere skal hente inn løpende tilbakemeldinger underveis i utviklingen, som brukes til å justere arbeidet underveis. Prosjektet deles opp i korte sprinter med en varighet mellom en uke og en måned, og arbeidet evalueres daglig i korte statusmøter, eller såkalte scrums.

8. Google Design Sprint

Skal vi holde en Google Design Sprint? Når vi snakker om sprinter, er det vanskelig å komme unna Google Design Sprint. Den populære prosessen er basert på designmetodikk og er en intensiv og effektiv måte å jobbe på. Ifølge kursleder Ingunn Aursnes handler metoden om å utforske ideer og alternativer, lage prototyper og teste det raskest mulig på reelle kunder for å se om det er liv laga. Følger du metoden går du fra idé til prototype til test i løpet av en uke.

9. SWOT-analyse

La oss gjøre en kjapp SWOT-analyse. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Du lister opp styrker og svakheter med bedriften eller prosjektet, og identifiserer mulighetene og truslene i omgivelsene.

Har du lyst til å lære mer? Sjekk ut Teknas prosjektskole her!

Les også