Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Alf Inge Cleve-Stiansen
ERFAREN: Ledercoach Alf Inge Cleve-Stiansen sier det som det er.

Kursinnsikt

– Du må gi avkall på noe for å være leder

Sett klare krav, følg opp medarbeiderne dine og se på ledelse som et eget fag. Den erfarne ledercoachen Alf Inge Cleve-Stiansen gir deg sine beste lederråd.

Det venter flere utfordringer for faglige eksperter som skal tre inn i en lederrolle.

For mange er det nok vanskelig å gi slipp på kontrollen over faget sitt. Det er der fagekspertene føler trygghet. Kanskje er det naturlig for mennesker å søke trygghet der man har mestring. Så når man blir flyttet lengre vekk fra faget, kan man bli redd for å miste kontroll, anerkjennelse og status. Men du må gi avkall på noe for å være leder, forteller Alf Inge Cleve-Stiansen

Han er partner og trener i Leading Edge og har i flere år trent opp fageksperter i overgangen til lederskap. I høst leder han Tekna-kurset Fra fagekspert til suksessfull leder. Han mener at å takke ja til en lederrolle bør være nøye gjennomtenkt – for man vil møte på utfordringer.

Fra kollega til leder

Ifølge prestasjonsutvikleren vil man sannsynligvis oppleve å få mindre tid til faget sitt som leder. Allikevel poengterer han at det er mulig å vedlikeholde kunnskapen, ved å være med i prosesser og som sparringspartner for kolleger. Men han advarer mot å neglisjere lederrollen:

– Det er noen som vil gjøre veldig mye, både faglig og som leder. Da går de inn i det de allerede er trygge på, og hopper på mange måter bukk over selve lederskapet.

Også de sosiale aspektene ved den nye arbeidstilværelsen vil nok føles ukjent for noen.

– Det kan føles vanskelig å gå fra å være kollega til å være leder. Noen gir uttrykk for at de ikke er med i de naturlige samtalene lenger. Man blir litt tilsidesatt fra sin naturlige «tribe». Derfor er det viktig med en god forventningsavklaring. Hvis ikke er det lett å overlate ting til ren tankelesning, og dermed få inntrykk av at medarbeidere ikke ønsker å inkludere deg, forteller Cleve-Stiansen.

Tre nyttige råd til den nye lederen

Cleve-Stiansen har tydelige oppfordringer til fageksperter som skal tre inn i den nye rollen som leder.

1. Gjør en forventningsavklaring

Det er viktig å starte lederskapet ved å gjøre en god forventningsavklaring – både overfor deg selv og i samarbeid med dine medarbeidere.

– Her skorter det hos de fleste. Veldig mange av de jeg har møtt, er usikre på hva som forventes av dem. Dersom du som leder ikke kommuniserer og avklarer forventninger med dine medarbeidere, skaper det mye usikkerhet. Da opererer du i et vakuum, som forårsaker unødvendig stress.

2. Se på ledelse som et eget fag

Fageksperter har som regel underveis i sin utdannelse eller sitt virke ikke hatt en bevissthet rundt det å være leder. Derfor bør lederrollen behandles som et eget fag, og studeres – på samme måte som fagfeltet du er ekspert på.

– Mange vil raskt oppdage at ledelse er et utrolig spennende og fascinerende fagfelt. Det finnes mange teknikker som kan hjelpe deg å fylle rollen på en god måte, forteller Cleve-Stiansen.

3. Gi oppfølgning

Når du går fra å være fagekspert til leder, jobber du gjerne sammen med faglig sterke medarbeidere. Ifølge Cleve-Stiansen etableres det ofte en overbevisning om at høyt kompetente medarbeidere ikke trenger ledelse og oppfølgning.

– Mange fageksperter har kanskje vært vant med å jobbe veldig selvstendig. Derfor går de inn i lederskapet med et inntrykk av at deres kolleger ikke trenger veiledning. Da kan det bli en mangel på ledelse. Det er mange studier som viser at også høyt kompetente medarbeidere setter pris på at lederen skaper et miljø, følger opp, stiller krav og reagerer på avvik, poengterer han.

Lederrollen i endring

Ifølge Cleve-Stiansen finnes det misforståelser rundt hvilke typer lederskap som fungerer i tiden vi lever i. Han mener å se en forandring i lederrollen fra tidligere; en forandring som kan oppleves som en lettelse for noen.

Med så mange høyt kompetente mennesker på arbeidsplassene har maktbalansen flyttet seg noe. Der det tidligere var forventet at lederen hadde svar på alle spørsmål, kan det nå bli viktigere å være en god «coach», forteller Cleve-Stiansen.

Han mener at den økte kompetansen i praksis betyr at man kan skape mer verdi ved å involvere og undersøke sammen, fremfor å tro at man må kunne alt som leder.

– Mange opplever det som befriende at de kan ha en annen stil enn de hadde forventet. Som fagekspert er det mange som går inn med en holdning om at man skaper verdi ved å vite. Da kan man komme i fare for å ta på seg altfor mye, i stedet for å skape samhandling.

– Under kursene jeg leder kommer det mange selverkjennelser. Noen innser at de ikke hadde skjønt hva ledelse er. Andre har kommet til meg og fortalt at de plutselig oppdaget at kjernen til problemet i gruppen var en selv. Det er jo en litt ubehagelig oppdagelse, avslutter Cleve-Stiansen.

Kurset Fra fagekspert til suksessfull leder gir deg som ny leder kunnskap og innsikt i områder du må være bevisst på. Gjennom en 4-dagers lederutvikling over to samlinger vil du lære metoder og prosesser som hjelper deg med å fylle lederrollen på best mulig måte. Les mer her!

Les også