26. okt.
kl. 10:00–17:00

Få en gjennomgang av regler og rammeverk for medbestemmelse og innflytelse du som tillitsvalgt må kjenne til. Kurset tar også for seg ulike endringssituasjoner hvor du vil bli involvert.

Meld meg på

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i endringsprosesser!

Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering, virksomhetsoverdragelse og nedbemanning. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte.

Nyttig kurs og fornøyde deltakere

Flere hundre tillitsvalgte har gjennomført kurset de siste årene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode: Godt kurs, fint at det er komprimert til én dag, kurset har god kursdokumentasjon og oppleves som en viktig måte å forberede seg til vanskelige tider.

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter.

Aktuelt kurs dag 2

Meld deg også på Tillitsvalgt og relasjonsbygger 27. oktober. Tekna dekker overnatting hvis du deltar på begge kursene.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene: (i anbefalt rekkefølge)

  1. Lov og avtale i privat sektor
  2. Forhandlingsteknikk
  3. Omstilling og nedbemanning i privat sektor

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Tirsdag 26. oktober 2021

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:15 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00

Arbeidsgivers endringsadgang

  • Tillitsvalgtes rolle
  • Rett til informasjon og medbestemmelse
  • Omorganisering
  • Nedbemanning
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

13:00

Lunsj

14:00

Kurset fortsetter

17:00

Avslutning

17:00 - 18:30

Middag