27. okt.
kl. 09:30–17:00

Et godt samarbeid med arbeidsgiver, andre tillitsvalgte og egne medlemmer er viktig for deg som tillitsvalgt. Målsettingen med dette kurset er å styrke din rolleforståelse og kunnskap om samspill.

Meld meg på

På kurset lærer du:

 • Hvordan du går frem for å bygge nyttige broer og kontakter?
 • Hva skal du si?
 • Hvordan innlede samtalen?
 • Hva gjør man for å utvikle første kontakt til en varig relasjon?

Tillitsvalgtrollen – din mulighet til å kjempe for Tekna-gruppens rettigheter

Som tillitsvalgt møter du jevnlig situasjoner der du må balansere forholdet til arbeidsgiver, kollegaer og andre fagforeningstillitsvalgte.

Mange tillitsvalgte trekker frem innblikket de får i virksomheten, og muligheten de har til å påvirke, som de aller største motivasjonsfaktorene for å fortsette som tillitsvalgt. Rollen strekker seg fra å være en konstruktiv samarbeidspartner og håndtere vanskelige saker.

I dette kurset setter vi fokus på din rolle som tillitsvalgt og hvordan du går frem for å:

 • Være en støttespiller som tillitsvalgt
 • Bli en bedre relasjonsbygger
 • Ramme inn samtaler med ledere og medlemmer, for best mulig effekt

Relasjonsbygging og samspillskompetanse

Et av de viktigste verktøyene for en tillitsvalgt er evnen til å kommunisere effektivt samt etablere gode relasjoner til andre mennesker. Her er samspillskompetanse, inkludert forståelse for menneskelig psykologi, sentralt. På kurset vil deltakerne få innsikt i hva som kjennetegner god samspillskompetanse, samt innføring i grunnleggende psykologi og menneskelige behov. Overordnete tema vil være hvordan hjernen vår fungerer, evolusjonspsykologi, mentalisering og kjennetegn ved god kommunikasjon.

KNOPP – et verktøy for resultatskapende samtaler

I forlengelsen av temaet relasjonsbygging og samspillskompetanse vil deltakerne få innføring i et konkret samtaleverktøy, hvor hensikten er å ramme inn samtaler på en slik måte at en sikrer ønsket effekt. En vil lære hvordan man kan være tydelig på sak samtidig som man er ivaretakende overfor den andre part, og få konkret trening på aktuelle case.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Aktuelt tillitsvalgtkurs dagen før

Meld deg også på Hvordan bidra du som tillitsvalgt til en ryddig omstillingsprosess 26. oktober. Dette kurset gir deg den juridiske delen av endringsprosesser. Tekna dekker overnatting dersom du deltar på begge kursene.

Skriv ut

09:30

Introduksjon og presentasjon

Presentasjon og praktisk øvelse

10:15

Tillitsvalgrollen

 • Få forståelse for dine muligheter til å være en støttespiller som tillitsvalgt

10:45

Pause

11:00

Relasjonsbygging og samspillskompetanse

 • Grunnleggende psykologi og menneskelige behov

11:45

Lunsj

12:45

Relasjonsbygging og samspillskompetanse fortsetter

 • Mentalisering
 • Kjennetegn ved god kommunikasjon

13:30

Pause

13:45

KNOPP – resultatskapende samtale

 • Gjennomgang av verktøy for resultatskapende samtaler

14:45

Pause

15:00

KNOPP – resultatskapende samtaler

 • Caseøvelse

16:30 - 17:00

Oppsummering og evaluering

17:00

Enkel middag for de som melder seg på denne

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/21280. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21280. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

 • Cecilie Byholt Endresen

  Bjørnson Organisasjonspsykologene

  Cecilie er utdannet psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har lang erfaring med organisasjonsutvikling og ledelse fra en rekke sektorer, med hovedvekt på olje og gass, bank og finans, samt ulike offentlige virksomheter. Cecilie jobber med et bredt spekter av fagområder, inkludert lederutvikling og -veiledning, ledergruppeutvikling, teamutvikling, endringsledelse, arbeidsmiljøkartlegging, stressmestring og prosessfasilitering. Hun er også gjesteforeleser for Executive MBA og Strategisk HRM ved Universitetet i Stavanger. Cecilie har i flere år jobbet tett med Tekna og utvikling av tillitsvalgte, og da særlig med fokus på hvordan en best kan stå i rollen under krevende endrings- og omstillingsprosesser.