3. nov.
kl. 16.30–20.00

Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Oslo til dialogmøte om utviklingen av Tekna og status på hovedstyrets arbeid og utvalgte saker som skal opp på Representantskapsmøte neste sommer.

Meld meg på

Beskrivelse

Som tillitsvalgt i Tekna regner vi alle som har et verv i Tekna; studenter, avdelingsstyrer, fagråd og bedriftstillitsvalgte, valgkomiteer og R-møterepresentanter. Til oss i Oslo kommer visepresident Elisabet Line Haugsbø og hovedstyremedlem Tove Ringerike. Fra generalsekretariatet kommer generalsekretær Line Henriette Holten.

Om dialogmøtet

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå på høsten og det andre våren 2023.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar. Dette er også forum for de lokale tillitsvalgte til å bli kjent med hverandre.

Praktiske opplysninger

  • Det starter med enkel middag fra kl. 16.30 og møtestart er ca. kl. 17.15.
  • Angi ved påmelding om du skal ha mat, samt eventuelle allergier eller matpreferanser.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna.

Program

  • 16.30 - 17.15: Middag
  • 17.15 - 20.00: Dialogmøte

Velkommen til et hyggelig møte!

Digitalt dialogmøte:

Det arrangeres et rent digitalt dialogmøte for de som ikke kan eller ønsker å delta på de fysiske møtene. Dette blir avholdt 8. november, meld deg på her..