8. nov.
kl. 18.00–20.00
Streaming, Nettbasert

Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte som ikke har anledning til å delta på de fysiske møteplassene, til et digitalt dialogmøte om utviklingen av Tekna. Status på hovedstyrets arbeid og enkelte saker som skal opp på Representantskapsmøtet neste sommer, vil være i fokus.

Meld meg på

Beskrivelse

Som tillitsvalgt regner vi alle som har et verv i Tekna; studenter, avdelingsstyrer, fagråd og bedriftstillitsvalgte, valgkomiteer og R-møterepresentanter.

Det digitale møtet ledes av president i Tekna, Lars Olav Grøvik og hovedstyremedlem, Trond Wiberg. Fra ledergruppen i Teknas generalsekretariat stiller kommunikasjonsdirektør, Svein Inge Leirgulen.

Om møtet

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11.juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå på høsten og det andre til våren 2023.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Valgte R-møte representanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar.

Meld deg på for å få tilgang til møtet og skriv gjerne hvem du representerer i kommentarfeltet!

Lenke til sendingen blir sendt deltakerne samme dag.