Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold til felles dialogmøte. Det blir info og diskusjon om utviklingen av Tekna, status på hovedstyrets arbeid og utvalgte saker som skal opp på Representantskapsmøte neste sommer.

Meld meg på

Beskrivelse

Som tillitsvalgt i Tekna regner vi alle som har et verv i Tekna: studenter, avdelingsstyrer med komiteer, fagråd og bedriftstillitsvalgte, valgkomiteer og R-møterepresentanter. Til dette møtet kommer president Lars Olav Grøvik og hovedstyremedlem Tove Ringerike. Fra generalsekretariatet kommer direktør for samfunnspolitikk Monica Tjelmeland.

Om dialogmøtet

Teknas representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 9.-11. juni 2023 i Tromsø. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå i høst og det andre til våren 2023.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar. Dette er også forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Praktiske opplysninger

  • Etter møtet blir det felles middag, og en anledning til uformell prat og nettverksbygging.
  • De som ønsker det, kan overnatte og eventuelt være med på et bedriftsbesøk hos Jotun lørdag formiddag samt lunsj denne dagen
  • Angi ved påmelding hva du vil delta på, samt eventuelle allergier eller matpreferanser.
  • Reise- og oppholdskostnader for tilreisende dekkes av Tekna. Les mer om reiseregninger for tillitsvalgte her . Prosjektnummer 225025.
  • Dette møtet er åpent kun for tillitsvalgte i Tekna. Skriv i feltet for tilleggsopplysninger hvilket verv du har.

Program fredag 4. november

  • 16.15-17.00: Enkel bevertning
  • 17.00-20.00: Dialogmøte
  • 20.00-22.00: Middag og sosialt samvær

Program lørdag 5. november

  • 09.00-12.00: Bedriftsbesøk - Jotun. Mer informasjon kommer.
  • 12.00-13.00: Lunsj

Velkommen til et hyggelig møte!