7. sep.
kl. 08:00–17:00

Møteplassen om tjenesteinnovasjon i helse

I 2021 arrangerer vi den sjette Helseteknologikonferansen. Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har siden 2015 samarbeidet om en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi.

Vi mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum. Her treffer du hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

La oss få høre fra deg!

På Helseteknologikonferansen presenterer vi lærerike eksempler på tjenesteinnovasjon i kommuner og på sykehus. Har du et spennende prosjekt å vise frem? Ta kontakt med prosjektleder.

Driver du startup?
På Helseteknologikonferansen viser vi frem vårt landslag av innovatører i helseteknologi. Jobber du i et oppstartsselskap? Meld deg på som startuputstiller og la konferansedeltakerne få se dine banebrytende løsninger.

Hybrid konferanse
Du kan delta på konferansen både med oppmøte og online.  

For hvem?

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden. Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant for deg. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Se program for 2020-konferansen her
og 2019-konferansen her

Vi lover deg et spennende program også i 2021!

Arrangører