Vi i Tekna ser frem til å ønske deg velkommen på kurs! Her vil du bli kjent med andre tillitsvalgte og dine støttespillere i sekretariatet.

Meld meg på

Dette er del 2 av Grunnkurset for deg som tillitsvalgt i privat sektor.

På del 2 av Grunnkurset møtes vi på hotell i to dager.

  • Første dag gir deg forståelse for avtaler og regler som du må kjenne til som tillitsvalgt
  • Andre dag gjør deg forberedt til forhandlingene og lærer deg forhandlingsteknikker
  • Det settes av tid til å øve slik at du er bedre forberedt når du skal forhandle på vegne av dine medlemmer

Hva er Grunnkurset for tillitsvalgte?

Grunnkurset er satt sammen for å gi deg kunnskapen du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen.

  • Grunnkursets del 1 er digitalt og tar ca. 4 timer å fullføre
  • Grunnkursets del 2 er kurs på hotell i to dager

Du må ta del 1 før du kommer på del 2. Grunnkurset er obligatorisk, og vi ønsker at du tar det så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt.

Grunnkurset Del 1

På del 1 av Grunnkurset får du en innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis. Du kan ta pauser underveis og gjerne dele opp kurset i kortere økter. Les mer og ta del 1 av Grunnkurset her.

Målgruppe

Grunnkurset er for lokale tillitsvalgte i privat sektor. Hele styret er velkommen til å delta.

Reisebestilling og refusjon av utlegg

Tekna er i en overgangsfase til et nytt reisebestillingssystem. Det er fortsatt mulig å bestille gjennom Egencia på telefon 23 15 04 99 eller e-post customer_service@egencia.no. Notér ''Reise belastes Tekna, comcode 825152'' i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i e-posten: Tekna/Tillitsvalgt/23108/Nils Christian Børresen

Overnatting bestiller Tekna til dere som krysser av for dette i påmeldingen. Reisen bestiller du selv, men vent til 14 dager før kursstart i tilfelle kurset må avlyses eller utsettes.

Grunnkurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om refusjon av utlegg her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23108

Skriv ut

Informasjon om programmet

  • Her er tidsrammene for grunnkursets del 2:

Onsdag 14. juni 2023

09.30

Registrering og enkel servering

09.45

Oppstart

17.30

Avslutning første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Torsdag 15. juni 2023

09.00

Oppstart dag 2

15.30

Avslutning