28.–29. mars

Vi i Tekna ser fram til å ønske deg velkommen på kurs! Her vil du bli kjent med andre tillitsvalgte og dine støttespillere i sekretariatet.

Meld meg på

Dette er del 2 av Grunnkurset for deg som tillitsvalgt i statlig sektor.

På del 2 av Grunnkurset møtes vi på hotell i to dager.

Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i de viktigste oppgavene dine. Gjennom diskusjon, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hva rollen som tillitsvalgt innebærer. Du lærer også om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Kurset er viktig for alle som har tillitsverv i styret.

Hva er Grunnkurset for tillitsvalgte?

Grunnkurset er satt sammen for gi deg kunnskapen du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen.

 • Grunnkursets del 1 er digital og tar ca. 4 timer å fullføre
 • Grunnkursets del 2 er kurs på hotell i to dager

Du må ta del 1 før du kommer på del 2. Grunnkurset er obligatorisk, og vi ønsker at du tar det så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt.

Grunnkurset Del 1

På del 1 av Grunnkurset får du en innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan dette fungerer i praksis. Du kan ta pauser underveis og gjerne dele opp kurset i kortere økter. Les mer og ta del 1 av Grunnkurset her.

Målgruppe

Grunnkurset er for lokale tillitsvalgte i statlig sektor. Hele styret er velkommen til å delta.

Reisebestilling og refusjon av utlegg

Tekna er i en overgangsfase til et nytt reisebestillingssystem. Det er fortsatt mulig å bestille gjennom Egencia på telefon 23 15 04 99 eller e-post customer_service@egencia.no. Notér ''Reise belastes Tekna, comcode 825152'' i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i e-posten: Tekna/Tillitsvalgt/23201/Nils Christian Børresen

Overnatting bestiller Tekna til dere som krysser av for dette i påmeldingen. Reisen bestiller du selv, men vent til 14 dager før kursstart i tilfelle kurset må avlyses eller utsettes.

Grunnkurset er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om refusjon av utlegg her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23201

Skriv ut

Grunnkurset for tillitsvalgte i statlig sektor

Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i de viktigste oppgavene dine. Gjennom diskusjon, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hva rollen som tillitsvalgt innebærer. Du lærer også om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Kurset er viktig for alle som har tillitsverv i styret.

Tirsdag 28. mars 2023

09.30

Registrering og enkel servering

10.00

Oppstart

Presentasjon av deltakere og forelesere

10.15

Innledning og oppbygning av det statlige tariffområde

 • Særavtaler

10.45

Samarbeid og medbestemmelse – Hovedavtalen i staten

 • Hva handler avtalen om
 • Hvordan skal hovedavtalen iverksettes i virksomhetene – tilpasningsavtalen
 • Hvem kan kreve partsrett
 • Hvordan foregår samarbeidet
 • Plikter og rettigheter som tillitsvalgt

13.00

Lunsj

14.00

Fortsettelse Hovedavtalen

15.00

Hovedtariffavtalen

 • Partsforhold
 • Forhandlingshjemlene – 2.5.3
 • Lokal lønnspolitikk
 • Forberedende møte til 2.5.1

17.30

Avslutning første dag

18.30

Aperitiff

19.00

Middag

Onsdag 29. mars 2023

09.00

Forhandlingsteknikk

11.30

Lunsj

12.30

Bistand til medlemmer – Rettigheter og plikter i lov

 • Innledning
 • Personalreglement
 • Midlertidige stillinger
 • Styringsretten
 • Endringer i arbeidsforholdet
 • Fortrinnsrett
 • Oppsigelse
 • Avskjed

16.00

Slutt