Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

GILA

– Teknas eksklusive lederutviklingsprogram.

 

Bli bevisst din lederstil og styrk dine relasjonelle ferdigheter med praktisk veiledning fra erfarne instruktører!

 

Teknas anerkjente lederutviklingsprogram GILA gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Begrenset opptak

Programmet har kun plass til 40 deltagere i året og går over ni dager fordelt på fire samlinger. GILA er skreddersydd for deg som skal bli eller allerede er leder for en avdeling eller et team. 

 

 • Øk din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bevisstgjøring av din lederidentitet
 • Kartlegging og testing av dine etiske verdier i lederrollen
 • Lær om betydningen av tillitsledelse og hvordan du lykkes
 • Styrk din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Frem dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

GILA er tilpasset deg som er ny i lederrollen, deg som ønsker å ta skrittet fra fagspesialist eller deg som allerede er på vei inn i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltagerne kommer fra ulike bakgrunner innen ledende virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Merk at vi kun slipper inn 20 deltagere per program. Sørg for å sikre deg innpass før det er for sent!

Sjekk pågående og planlagte programmer lenger ned og meld deg på!

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og innsikt på team og kulturnivå. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne ulikheter gjennom forelesninger, øvelser og erfaringsdeling.

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Innsikt i styrkebasert ledelse

 • Gode kulturer og team

Hvordan utvikle deg selv og andre gjennom god selvledelse og coachende lederskap, der du blir tryggere i rollen og kan tilrettelegge for meningsfulle oppgaver for medarbeidere.

Læringsmål:

 • Å få det beste ut av deg selv

 • Medarbeider utvikling og motivasjon, hvordan skape resultater gjennom andre

 • Coaching av medarbeidere

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner med andre. På denne samlingen blir du bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima.

Læringsmål:

 • Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

 • Emosjonell kompetanse i lederrollen

 • Hvordan skape en tilbakemeldingskultur

Som leder skal du kontinuerlig lede endringer og utvikle folk i organisasjonen. På denne samlingen skal du lære hvordan du får med deg medarbeidere og team på reisen som bidrar til en tillitsbasert kultur.

Læringsmål:

 • Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

 • Hvordan opptre som kulturell arkitekt og skape velfungerende team

 • Din plattform som leder