Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

GILA

– Teknas eksklusive lederutviklingsprogram.

 

Bli bevisst din lederstil og styrk dine relasjonelle ferdigheter med praktisk veiledning fra erfarne instruktører!

 

Teknas anerkjente lederutviklingsprogram GILA gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Begrenset opptak

Programmet har kun plass til 40 deltagere i året og går over ni dager fordelt på fire samlinger. GILA er skreddersydd for deg som skal bli eller allerede er leder for en avdeling eller et team. 

 

 • Øk din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bevisstgjøring av din lederidentitet
 • Kartlegging og testing av dine etiske verdier i lederrollen
 • Lær om betydningen av tillitsledelse og hvordan du lykkes
 • Styrk din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Frem dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

GILA er tilpasset deg som er ny i lederrollen, deg som ønsker å ta skrittet fra fagspesialist eller deg som allerede er på vei inn i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltagerne kommer fra ulike bakgrunner innen ledende virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Merk at vi kun slipper inn 20 deltagere per program. Sørg for å sikre deg innpass før det er for sent!

Sjekk pågående og planlagte programmer lenger ned og meld deg på!

På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og bevisstgjøring. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne forskjelligheter gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling

Læringsmål:

 • Øke din selvinnsikt

 • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier

 • Hvordan lede deg selv

En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

Læringsmål:

 • Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

 • Situasjonsbestemt ledelse og coachende lederskap

 • Emosjonell kompetanse i lederrollen

Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner til andre. Samling 3 blir en workshop med ulike aktiviteter der du blir bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Det handler om selvinnsikt på gruppe- og teamnivå.

Læringsmål:

 • Å skape velfungerende team

 • Håndtering av forskjellighet og konflikt

 • Å løse komplekse problemer sammen

Som leder forventes det at du skal gjennomføre gode endringsprosesser. På denne samlingen skal vi jobbe med endringsprosesser i ulike faser og se på hva som hemmer og fremmer endring.

Læringsmål:

 • Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

 • Kommunikasjonsverktøy og endring

 • Øke din gjennomslagskraft i lederrollen