Bli bevisst din lederstil og styrk dine relasjonelle ferdigheter med praktisk veiledning fra erfarne instruktører!

Teknas eksklusive lederutviklingsprogram GILA gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere.

Programmet har kun plass til 40 deltakere i året og går over ni dager fordelt på fire samlinger. GILA er for deg som skal bli eller allerede er leder for en avdeling eller et team.

 • Øk din selvinnsikt i lederrollen – hvordan virker du på andre?
 • Bevisstgjøring av din lederidentitet
 • Kartlegging og testing av dine etiske verdier i lederrollen
 • Lær om betydningen av tillitsledelse og hvordan du lykkes
 • Styrk din endringskompetanse i omstillingsprosesser
 • Frem dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

GILA er tilpasset deg som er ny i lederrollen, deg som ønsker å ta skrittet fra fagspesialist eller deg som allerede er på vei inn i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltagerne kommer fra ulike bakgrunner innen ledende virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Merk at vi kun slipper inn 20 deltagere per program. Sørg for å sikre deg innpass før det er for sent!

Meld deg på her!

 • Samlingene

 • 1. Jeg som leder

  På første samling skal du jobbe med selvinnsikt og bevisstgjøring. Det handler om å utvide perspektiver gjennom å forstå og anerkjenne forskjelligheter gjennom forelesninger, praktiske oppgaver og erfaringsdeling

  Læringsmål:

  • Øke din selvinnsikt

  • Bevissthet rundt din lederidentitet og dine verdier

  • Hvordan lede deg selv

 • 2. Relasjonsledelse

  En leders hverdag handler om å gjøre andre gode og sikre resultatoppnåelse i tråd med virksomhetens mål og forventninger. Det betyr å utvikle gode relasjoner til alle interessenter i din virksomhet

  Læringsmål:

  • Hvordan etablere tillit og gode relasjoner

  • Situasjonsbestemt ledelse og coachende lederskap

  • Emosjonell kompetanse i lederrollen

 • 3. Meg og teamet mitt

  Som leder er du avhengig av å skape gode relasjoner til andre. Samling 3 blir en workshop med ulike aktiviteter der du blir bevisst hvordan du kan utvikle åpenhet, tillit og et godt samarbeidsklima. Det handler om selvinnsikt på gruppe- og teamnivå.

  Læringsmål:

  • Å skape velfungerende team

  • Håndtering av forskjellighet og konflikt

  • Å løse komplekse problemer sammen

 • 4. Endringsledelse og kommunikasjon

  Som leder forventes det at du skal gjennomføre gode endringsprosesser. På denne samlingen skal vi jobbe med endringsprosesser i ulike faser og se på hva som hemmer og fremmer endring.

  Læringsmål:

  • Hvordan skape oppslutning og håndtere motstand i endringsprosesser

  • Kommunikasjonsverktøy og endring

  • Øke din gjennomslagskraft i lederrollen

Kommende avholdelser

Tittel  Dato   Sted 
Tekna lederutvikling (GILA) 11.02.2020 OSLO
GILA 5.samling - kun for inviterte 28.04.2020 ASKER

Ble dette for omfattende? Se alle våre effektive dagskurs og inspirerende konferanser innen ledelse her!

Sist oppdatert: 5. september 2019