26. nov.
kl. 09:00–18:00

Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen 25. -26. november 2021

Meld meg på

We are back!

Vi arrangerer Fjellsprengningskonferansen for 59 gang!

Torsdag 25. november - Fjellsprengningsdagen – Fredag 26. november - Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen

Ikke nøl med å melde deg på årets konferanse. Bli med og møt kollegaer, venner, konkurrenter og kunder i et kjent miljø. Og kanskje blir det noen hyggelige overraskelser også?

Håper vi sees! Velkommen!

Sjekk programmet her

Skriv ut

FJELLSPRENGNINGSDAGEN

Torsdag 25. november

Møteleder:

09:00 - 09:20

01. Velkommen / Åpning v/styreleder i NFF

Olaf Rømcke, Orica

09:20 - 09:40

02. Autonom kollektivtransport i tunnel - gir ny teknologi nye muligheter?

Ketil Solvik-Olsen, Seabroker

09:40 - 10:00

03. Fornebubanen - fra planer til full anleggsdrift. Erfaringer så langt

Irene Måsøval, Fornebubanen Oslo kommune

10:00 - 10:20

04. Ny vannforsyning til Oslo med minimale terrenginngrep

Fredrikke Syversen, Oslo kommune - Vann og avløpsetaten

10:20 - 10:40

05. Aappaluttoq - rubingruve på Grønland i verdensklasse

Frode Nilsen, LNS

10:40 - 11:00

Pause

11:00 - 11:20

06. Skarvbergtunnelen - infrastruktur i Finnmark; klima, kontrakter og erfaringer

11:20 - 11:40

07. NCC på Færøyane

Alf Helge Tollefsen, NCC

11:40 - 12:00

08. Historisk innlegg - Aktieselskapet Sydvaranger 1906 - 1997

Tarald Husaas, tidl Gruvesjef og Adm.Dir i AS Sydvaranger

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

09. Fotokonkurransen - kåring av vinner

Kjersti K. Dunham, NFF og Norconsult og Arve Brekkhus, Byggeindustrien

13:20 - 13:40

10. Geotermos - sesongvarmelagring i borhull - en viktig brikke i framtidas energisystem

Randi K. Ramstad, Asplan Viak

13:40 - 14:00

11. Arbeidstider i bransjen. Norsk Arbeidsmandsforbunds rolle og erfaringer

Johnny Myrvold, Norsk Arbeidsmandsforbund

14:00 - 14:30

Pause

SESJON 1

Møteleder

14:30 - 14:50

12. Ny byggetidsmodell for tunnelkontrakter

Jarl Åge Haugan, Statens vegvesen

14:50 - 15:10

13. Bærum Ressursbank - etablere ny praksis for gjenbruk av stein og masser

Ingeborg B. Kraft, Bærum kommune

15:10 - 15:30

14. Storskala ødometerforsøk på TBM-kaks og knust stein

Masteroppgave

15:30 - 15:50

Pause

15:50 - 16:10

15. Gevinster ved bruk av BIM-modeller E6 Arnkvern - Moelv

Terje Glad, Veidekke

16:10 - 16:30

16. Digital arbeidsflyt for sikring av bergskjæringer - innovasjoner og muligheter for fremtiden

Jessica K Y Chiu, NGI

16:30 - 16:50

17. Erfaringer med sprengning under vann

Ole Martin Mossestad, Sjøentreprenøren

16:50 - 17:00

Slutt for dagen

18:45 - 22:00

Middag

SESJON 2

Møteleder:

14.30 (18) NFF Håndbok nr 12 - Redningskammer for underjordsdrift

Jarle Gausen, Gausen Maskinrådgivning

14.40 (19) Bruk av maskindata for oversikt og rapportering under tunneldriving

Christian Svendsen, Bever Control

14.55 (20) Høyoppløselig scanning av tunnel

Leiv Pedersen, Amberg

15.10 (21) Effektivisere planlegging og dokumentasjon ved bruk av droner

Asle Gjøstein Resi, Veidekke

15.25 Spørsmål og pause

15.50 (22) SUPERCON - utvikling av sprøytebetongteknologi for et grønt skifte

Eivind Grøv, SINTEF

16.05 (23) Avviksmåling av stålkjernepeler

Frank Finseth, Devico AS

16.20 (24) E39 Rogfast - Seismikk på stuff

Oddvar Kaarmo, Statens vegvesen

16.35 Spørsmål og diskusjon

16.50 Slutt for dagen

18.45 Middag

Fredag 26. november

Fellessesjon Bergmekanikk / Geoteknikk

Møteleder:

09:00 - 09:20

25. Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta 3. juni 2020

Anders Samstad Gylland, Multiconsult

09:20 - 09:40

26. Hovedutfordringer for dype undersjøiske tunneler -

  • gjennomgang og diskusjon med utgangspunkt i "key note paper" for Eurock 2020

Bjørn Nilsen, NTNU

09:40 - 10:00

27. Metode for kartlegging av områder med kritiske grunnforhold

Eivind Schnell Juvik, Statens vegvesen

10:00 - 10:20

28. Løsmassetunnel, Drammen

Lise Backer, Bane NOR

10:20 - 10:50

Rigging av salene - kaffe

SESJON BERGMEKANIKK

Møteleder: Hanne E. Wiig, Bane NOR, leder NBG

10:50 - 11:00

29. Lederens 10 minutter

Hanne E. Wiig, Bane NOR

11:00 - 11:20

30. Utfordringer med bergmassevurderinger og modeller for bergsikring i svakt berg i Norge

– erfaringer fra den nye Skarvbergtunnelen

Guro Einan Bøgeberg, Norconsult og Erlend Skretting, NGI

11:20 - 11:40

31. Behavior of pore pressure in jointed rock mass of a large hydropower underground carven

complex under the first-time filling of 420 head

Hui Lu, Multiconsult

11:40 - 12:00

32. Svake bergarter med fokus på leirskifer

Erik Endre, Rambøll

12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:05

33. New ideas about failure modes in rock masses –

– from tunnels to Prekestolen to El Capitan to Everest

Nick Barton, NB&A, Høvik

13:05 - 13:25

34. Dynamiske 3d-modeller av geologi

Bjørn Kaisen Pran, NGI og Stian André Løkken, Geovita

13:25 - 13:45

35. Digital rock mass mapping and implementing in rock support design

Mahdi Shabanimashcool, NGI

13:45 - 14:00

Pause

14:00 - 14:20

36. Hva kan vi gjøre med et lineamentskart?

Espen Torgersen, NGU

14:20 - 14:40

37. Bruk av deformasjonsmålinger for stabilitetsvurderinger av brufundament

Ragna Torås Halseth, Norconsult

14:40 - 15:00

38. Forbedrede forundersøkelser. Oppsummering av 20 års utviklingsarbeid

Jan Steinar Rønning, NGU

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 15:35

39. Trykktunneler og spenningsmålinger

– forslag til forenklet jekketest for estimering av minste hovedspenning

Henki Ødegaard, Multiconsult

15:35 - 15:55

40. Uttrekksforsøk på innstøpte fjellstag i alunskifer

Jan Bergh-Christensen, JBC Invest AS

Slutt

SESJON GEOTEKNIKK

Møteleder: Magnus Hagen Brubakk, Multiconsult

10.50 (41) Lederens 10 minutter

Magnus Hagen Brubakk, Multiconsult

11.00 (42) Status revisjon Eurocode 7

Astri Eggen, Veidekke

11.15 (43 og 44) Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet- Fullskalaforsøk

Mælingen, Design, gjennomføring og peleforsøk

Inger Lise Ullnæss, BaneNOR, Andreas Brathetland, Norconsult, Kjell Karlsrud, NGI

12.00 Lunsj

13.00 (45) Ny laboratorieprosedyre for innblandingsforsøk av bindemiddel- stabilisert leire

Tonje Eide Helle, Multiconsult

13.20 (46) Erfaringer med ulike kalksement-variasjoner

Bjørn Kristian Fiskvik Bache, NGI

13.40 Pause

14.10 (47) GeoTolk - tolking av totalsonderinger med maskinlæring

Tellef Kydland, Norconsult

14.30 (48) Parametrisk 3D-modellering for geoteknikk

Nikolaj Børner Hansen, Geovita og Mats Kahlström, NGI

14.50 Pause

15.20 (49) Bybanen i Bergen - utfylling i Store Lungegårdsvann

Johanna L. Rongved, Instanes AS

15.40 (50) Nyhavn Øvre – Pelefundamentering omforent med anstrengt områdestabilitet

og insitu poreovertrykk i grunnen

Joar Gloppestad, Multiconsult

16.00 Pause

16.30 Bjerrum

18.00 Middag - NGF

Samarbeidspartnere

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert