14.–15. des.
Microsoft Teams, Nettbasert

Når trives du best som leder i prosjekt eller i team? Hva motiverer deg og teamet? Som tillitsvalgt i Tekna har du ofte ansvar for høyt kompetente medarbeidere som krever mye av deg som leder, enten for en Tekna-gruppe, et prosjekt eller som leder i din virksomhet. Her vil du bli mer bevisst på hvordan du utøver du ledelse.

Meld meg på

Som deltaker på dette kurset gir vi eksempler og refleksjon rundt:

 • Hvordan motivasjon skapes
 • Samarbeid i team - eksempler og erfaringer
 • Hvordan du som leder legger til rette for gode rammer for teamet

Gjennomføring

Kurset holdes over to dager. Begge dager fra 09:00 til 11:00.

Læringsform

Kurset veksler mellom teori, oppgaver og diskusjon. Det gis også rom for å reflektere rundt egen lederatferd. Kurset foregår på Teams, og du vil få en lenke direkte til din mail rett før kursstart.

Målgruppe

Kurset er for alle tillitsvalgte i Tekna.

Kursledere

Kurset holdes av Anne Cathrine Strande Straube og Nils Christian Børresen i Tekna. De gleder seg til å dele sine tips og erfaringer for hvordan motivere og lede ulike grupper. Les mer om kursholderne her

 • Anne Cathrine Strande Straube

  rådgiver, kompetanseutvikling, HR

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Anne Cathrine har jobbet som lektor i realfag i 7 år, både på ungdomsskole og flere år på Teknologilinja på Kuben vgs. Hun har vært koordinator for team og engasjert leder av klasserommet. Hun har også jobbet flere år som foredragsholder i BRO Aschehoug, og også veiledet og sensurert studenter i PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning). Nå jobber hun som rådgiver for klima og bærekraft i Tekna og som sekretær for fagnettverket Tekna Klima.

 • Nils Christian Børresen

  rådgiver, HR

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Nils Christian er ansvarlig for tillitsvalgtopplæringen i Tekna. Han er pedagog og har over 20 års erfaring fra å jobbe i team i kunnskapsbedrifter.