9. juni
kl. 18.00–19.00

Tekna Narvik innkaller til ekstraordinært årsmøte med formål å velge nytt styre.

Meld meg på

Beskrivelse

Per i dag driftes styret på et minimumsnivå og har kun ett mål – å få på plass et nytt fungerende avdelingsstyre. Styret har i flere år bedt om avløsning, uten å lykkes.

Det er et behov for et generasjonsskifte og friskt blod som kan bidra til et godt tilbud til medlemmene. Avdelingen trenger interesserte og engasjerte personer som har lyst å bli styremedlemmer og ønsker å bidra til å få opp aktivitetsnivået i avdelingen.

Klarer vi ikke å få på plass et nytt styre, kan avdelingen potensielt bli lagt ned, eller slått sammen med en av naboavdelingene. Sittende styre har ikke kapasitet til å dra avdelingen videre på normal måte, og jobber derfor for å få inn nye styremedlemmer. Sittende styre har sagt seg villig til, om ønskelig, å hjelpe til i en overgangsperiode.

Å være styremedlem i avdelingen krever ingen tidligere erfaring eller kompetanse. Tekna som organisasjon legger til rette for opplæring og kursing i styrearbeid. Et styreverv gir gode muligheter for personlig utvikling og ny kunnskap.

Vedtekter for Tekna Narvik Flere dokumenter finner du på www.tekna.no/narvik under Om Tekna Narvik avdeling.

Enkel servering. Vel møtt!