1.–2. nov.
Bouvet Norge AS, OSLO

Dette kurset gir deg hands-on læring i hvordan drive en design thinking-prosess med praktiske eksempler.

Meld meg på

Dette er et kurs i samarbeid med Bouvet og gjennomføres i deres kurslokaler i Sørkedalsveien 8, 3 etg.

Design thinking er en stadig mer etterspurt kompetanse når det gjelder å jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige opplevelser. Det er en tverrfaglig prosess som kobler design, teknologi og økonomi i et effektivt og virkningsfullt verktøy for å løse komplekse problemstillinger. Det involverer ulike fagområder som tjenestedesign, gevinstrealisering, teknologi, organisasjonsutvikling og ledelse.

Praktisk kurs

Vi vil legge særlig vekt på det praktiske perspektivet – hvordan du kan bruke det du lærer i din egen arbeidshverdag. Du vil selvsagt få godt innblikk i både teori og metode, men det viktigste er at du lærer gjennom å bruke verktøyene og aktivt jobbe med prosessen.

Dette kurset er en inspirerende læringsprosess hvor du får:

 • Bedre forståelse for hvordan design thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger, og hjelpe deg til å tenke nytt

 • Kunnskap og verktøy du kan ta i bruk i din organisasjon – empati, analyse, inspirasjon og nye ideer

 • Praktisk opplæring i alle delene av design thinking-prosessen

 • Hands-on læring i hvordan drive en design thinking-prosess

 • Matnyttige tips og triks

Gjennomføring av kurset

Design thinking-kurset er en dynamisk blanding av korte moduler av teori og metode, blandet med praktiske øvelser, gruppeoppgaver og interaktiv læring. I små grupper på 4-6 personer vil du jobbe med brukerbehov som gir innsikt, definere kjernen i problemstillingen, generere ideer og lage prototyper for testing. Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis, samt en lang, og god lunsj!

Hvorfor lære design thinking nå?

Design thinking er et tankesett, en verktøykasse og en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Den brukes ofte for å utforske og eksperimentere med muligheter, og er utviklet for å løse komplekse problemstillinger med brukeren i fokus. Det kan være utvikling av nye og/eller bedre tjenester, helhetlige opplevelser eller prosesser.

Design thinking er utviklet for å løse komplekse problemstilling som kjennetegnes av en helhetlig tilnærming med behovsprøving, samskaping, involvering, åpenhet og testing; alltid med brukeren i sentrum. Mange mener at design thinking vil være en suksessfaktor for omstilling.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å få en større innsikt i hva design thinking er og hvordan det kan brukes i praksis. Du kan være prosjektleder, designer, ingeniør, fagekspert, teknolog, leder, uansett hvilken sektor du jobber i.

Meld meg på

Se program

Avbestillingsregler


Design thinking er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!

Finn frem:

Adresse: Sørkedalsveien 8, 3 etg.
Skriv ut

DAG 1

08.30 - 09.00

Registrering

09.00 - 09.05

Oppstart kurs, velkommen og praktisk info

Innledning

 • Bli kjent
 • Hva er Design Thinking?
 • Bakgrunn og historikk
 • Presentasjon av case vi skal jobbe med på kurset

Fase 1 Empati

 • Komplekse problemstillinger
 • Hvordan skaffe innsikt?
 • Ulike metoder for effektivt innsiktsarbeid
 • Unconsious bias

Fase 2 Definere

 • Hvordan omdanne data, informasjon om til verdifull innsikt?
 • Hva er det viktigste å prioritere? Hva vil gi størst effekt?
 • Kriterier for valg
 • Definere tydelige mål

Fase 3 Idegenerering

 • Ulike metoder for idégenerering
 • Visuell formidling / nyttetegninger.
 • Lær enkle grep for å kommunisere bedre visuelt
 • Kriterier for valg av ideer for videre arbeid

16.00

Slutt kursdag 1

DAG 2

09.00

Oppstart kursdag 2

Fase 4 Prototyping

 • Hva er prototyping?
 • Kraften i iterative prosesser med hyppig prototyping og eksperimentering
 • Ulike metoder og verktøy for prototyping

Fase 5 Testing

 • Hvordan teste?
 • Hva bør testes og når?
 • Ulike metoder for å teste
 • Hvordan tolke og bruke tilbakemeldingen?

Ledelse / innovasjonskultur

 • Design Thinking prinsipper. Hva betyr det, og hvilken innvirkning får det på organisasjonen?
 • Hva kreves for å skape en god og smidig innovasjonskultur?

Hvordan henger alt sammen?

 • Design Thinking, tjenestedesign, Lean, smidig etc etc

Diskusjon / refleksjon

16.00

Kurs slutt

Praktisk informasjon

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis. Lunsj 1 time, begge dager.

 • Andreas Louis Riise

  Andreas Riise har gjennom fem års casebasert utdanning benyttet designmetodikker i både større og mindre prosjekter. Han har lederbakgrunn fra Forsvaret, en bachelor i ledelse, innovasjon og marked, og en master i digital forretningstransformasjon. Gjennom jobb, engasjement og internship, har Andreas utviklet seg til å bli en strukturert og faglig sterk forretningsutvikler, rådgiver og prosessleder.

  En av Andreas sine styrker er hans metodiske tilnærming og innovative tankesett. Han en brenner for brukerorientert utvikling, og har et engasjement for datadrevet bærekraftsstyring.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: