Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Alle kurs og arrangementer

Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

- ta lederrollen og sikre gjennomslag for gode tverrfaglige løsninger

Om foredragsholderen

{{state.speaker.FirstName}} {{state.speaker.Surname}}

{{state.speaker.Title}}

{{state.speaker.Workplace}}

{{state.speaker.Phone}}

Unikt læringsutbytte

Få innsikt og praktiske råd fra Norges fremste fagpersoner

Bli oppdatert på hvorfor klimatilpasning er viktig: Vi gir deg risikobildet fremover, samfunnskostnadene dette utgjør og mulighetene klimatilpasning skaper for mennesker og miljø. Meteorologisk institutt, Climate Risk Advisory (med lang erfaring fra klimatilpasning i Finans Norge, EU og FN) og Rambøll bidrar med kunnskapsgrunnlag.

Forstå hvilke krav og forventninger som ligger i lovverket og ansvaret kommunene har: NVE og Direktoratet for byggkvalitet gir god innføring og veiledning.

Få gode verktøy: PhD Julia Kvitsjøen deler gevinster ved bruk av flommodeller i etablert bebyggelse og prosjektledere fra Oslo kommune gir innsikt i praktisk erfaring med bruk av slike modeller.

Erfaringsdeling: Skien kommune deler av sine erfaringer med utvikling og implementering av Skybruddsplan for Skien sentrum – slik får du aktørene med deg på å iverksette gode løsninger!

Lær hvordan du går frem for å lykkes i praksis: Team- og samhandlingsekspert med erfaring fra klimatilpasning gir deg metoder, verktøy og en skreddersydd plan så du får med deg aktørene du trenger. Slik unngår du at gode planer havner i en skuff, men heller iverksettes i praksis.

Overvann forholder seg ikke til grenser – da må ikke vi gjøre det heller!

Fordi vannet berører så mange samtidig og ingen klarer å løse klimautfordringene alene, må vi finne løsningene i fellesskap. Skal du lykkes med å implementere smidige løsninger, må du samle og lede relevante aktører, eksempelvis veiforvaltere, vegplanleggere, arealplanleggere, vann- og avløp, landskapsarkitekter, NVE, offentlige og private eiendomsaktører, drift og vedlikehold, beredskap med flere, slik at dere i fellesskap kan utvikle gode løsninger – og unngå konflikter rundt sprikende hensyn og uenigheter. Dette kurset gir deg teoretisk innsikt og praktisk erfaring i hvordan du lykkes med dette.

Lær å lykkes med smarte løsninger

Vi har allerede bred kompetanse på tekniske løsninger. Vi ønsker å hjelpe deg som i dag har en rolle i å styrke byenes og tettstedenes evne til å forme bærekraftige overvannsløsninger, gjennom samhandling mellom ulike aktører og ressurser i en tidlig fase. Dette er aktører som ellers kan sette kjepper i hjulene for gode ideer og planer, men som også kan bli ressurssterke bidragsytere for å sikre et klimarobust samfunn – vi skal vise deg hvordan!

Nettverk og erfaringsutveksling

Under kurset får du din egen læringsgruppe som du skal jobbe tett sammen med dem for å løse oppgaver knyttet til problemstillinger og utfordringer du står i. Du får bryne deg på en rekke utfordringer med andre som er engasjert i samme tema, men som kanskje har en annen rolle enn deg, og dere vil jobbe sammen både under kurset og mellom kursdagene. Dette gir verdifull erfaringsutveksling du kan ta med deg videre i ditt daglige arbeid. 

Tidligere avholdelser har fått toppscore for faglig innhold og formidling.

  • Kommunale overvannskoordinatorer og tilsvarende roller
  • Prosjektledere
  • Arkitekter
  • Landskapsarkitekter
  • Saksbehandlere
  • Planrådgivere og tekniske rådgivere
  • Utbyggere
  • Entreprenører
  • Miljørådgivere
  • Andre fagpersoner og beslutningstakere med et engasjement for bærekraftig klimatilpasning

Samarbeidspartnere

Premium kurs og konferanser

I samarbeid med ledende fageksperter utvikler vi høyaktuelle, faglige møteplasser for å sikre at du til enhver tid innehar oppdatert kompetanse og et verdifullt nettverk

Relaterte kurs og arrangementer

Del