23. mars
kl. 18.00–21.00
Microsoft Teams, VIDEO

Velkommen til årsmøte i Tekna Oslo avdeling!

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet i Oslo avdeling 2022 vil bli avholdt digitalt og vi vil benytte et digitalt møtesystem. For å sikre at du får tilgang til møtet er det viktig at du melder deg på innen påmeldingsfristen til årsmøtet, 21. mars. Kun medlemmer av Tekna Oslo avdeling har stemmerett på årsmøtet.

Dagsorden:

 • Åpning av møtet, konstituering
 • Årsberetning 2021
 • Regnskap 2021
 • Kontrollkomiteens rapport
 • Styrets forslag til prioriterte oppgaver
 • Budsjett 2022
 • Foreningspolitiske og andre saker
 • Innmeldte saker, meldt iht. vedtekter
 • Vedtektsendringer
 • Valg

  Forslag til valg av leder og styremedlemmer, kan sendes til sekretær for valgkomiteen, Ingrid Nymoen.

Finn vedtektene til Tekna Oslo avdeling her

Praktisk informasjon:

 • Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før (23.februar), og kan sendes til Ingrid Nymoen.
 • Årsmøtet starter kl. 18:00.
 • Alle medlemmer av Tekna Oslo avdeling er hjertelig velkommen denne kvelden!

Frister:

 • Forslag om valg av leder skal være undertegnet av minst fem medlemmer og være valgkomiteen i hende minst fire uker (23.februar) før årsmøtet.
 • Forslag til saker som skal behandles må være styret i hende senest fire uker (23.februar) før årsmøtet.
 • Innkalling og dokumenter som skal behandles gjøres elektronisk tilgjengelig senest to uker før møtet.