1. juni
kl. 12.00–13.00

Velkommen til årsmøtet for medlemmer i ESRA Norge! Årsmøtet gjennomføres fysisk og med mulighet for digital deltakelse.

Meld meg på

Beskrivelse

Innkalling og sakspapirer kommer nærmere

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.

Etter årsmøte blir det seminar med påfølgende middag. Egen påmelding her

Ønsker du å bli medlem av ESRA Norge? Meld deg inn her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vann, avløp og nye rettsregler 2022

Samferdsel, infrastruktur og areal

InfraPlan 2022

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.