17.–20. apr.

Det er endelig tid for fysisk A3-kurs igjen! I april samles vi for å tilegne oss mer kunnskap og kompetanse, samtidig som vi skal være sosiale, utveksler erfaringer, fortelle gode historier og bli kjent med bransjekolleger.

Meld meg på

A3-kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bransjens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.
Til info: deltakere som har deltatt på A1- og A2-kurset, men mangler labsamlingen har mulighet til å delta på A3-kurset.

Kursets innhold:
Deltakerne gjøres kjent med normative og informative referanser og tillegg for å kunne oppfylle kravene som foreligger i NS-EN 206. Deltakeren gis videre en forståelse for betydningen av riktig planlegging av drift og produksjon gjennom å etterleve kravene i NS-EN 206.

Deltakerne gjennomfører praktiske øvingsoppgaver og får trening i å løse oppgaver knyttet til produksjons- og samsvarskontroll og evaluering av samsvar på manuell måte og med dataverktøy.
Kurset avsluttes med digital eksamen. Ta med egen PC!

Praktisk informasjon
- Kursprisen inkluderer lunsj og pausemat alle dager.
- Ønsker du hotellovernatting huker du av for dette ved påmelding. Du gjør selv opp med hotellet under kurset.
- Deltakere bør gjøre seg kjent med NS-EN 206 + NA før kursstart. Kan bestilles via www.standard.no.
- Ta med PC til øvingsoppgavene og eksamen.
- Eksamens varighet er 2 timer (120 minutter).
- Ved behov for tilrettelegging/ekstra tid på eksamen tar deltakere kontakt med kursholder på kurset.

Kompetansebevis
Etter gjennomført A3-kurs går veien videre til A4-kurs. Når A-klasse-kursene er bestått (A1, A2, A3 og A4) samt krav til praksis er fylt, får du godkjent kompetanseklasse PPK. Se informasjon og oversikt over kravene på Betongopplæringsrådets hjemmeside.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset.
En eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet.
Ved frafall fra kurset etter avbestillingsfrist vil hele kursavgiften bli fakturert.

Skriv ut

Mandag

10.00 - 10.15

Velkommen, åpning, presentasjon

10.15 - 12.00

(1) NS-EN 206 (Repetisjon fra A1-og A2-kurs)

 • Klassifisering
 • Spesifikasjon/betegnelser
 • Verifikasjon
 • Levering

12.00 - 12.30

Lunsj

12.30 - 14.00

(2) Produksjonskontroll

 • Produksjonskontrollsystemer (PKS)
 • Registrering av data
 • Prøving
 • Betongsammensetning og innledende prøving
 • Tillegg A – Innledende prøving
 • Personell utstyr og installasjoner
 • Utmåling av delmaterialer
 • Blanding av betong
 • Produksjonskontrollrutiner

14.00 - 14.15

Kaffepause

14.15 - 17.00

(2) Produksjonskontroll forts.

17.00

Slutt for dagen

Tirsdag

08.00 - 10.00

(2) Produksjonskontroll forts.

10.00 - 10.15

Kaffepause

10.15 - 12.00

(2) Produksjonskontroll forts.

12.00 - 12.30

Lunsj

12.30 - 14.00

(2) Produksjonskontroll forts.

14.00 - 14.15

Kaffepause

14.15 - 16.00

(2) Produksjonskontroll forts.

16.00 - 16.15

Kaffepause

16.15 - 17.00

(3) Evaluering, overvåking, sertifisering av PKS

 • Generelt
 • Vurdering, overvåking og sertifisering av produksjonskontroll
 • Tillegg C – Bestemmelser om vurdering, overvåkning og sertifisering av produksjonskontroll

17.00

Slutt for dagen

Onsdag

08.00 - 10.00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier

 • Samsvarskontroll av egenskapsdefinert betong
 • Trykkfasthet
 • Tillegg B – Identitetsprøving for trykkstyrke
 • Plan for prøvetaking og prøving
 • Samsvarskriterier for trykkfasthet
 • Spaltestrekkfasthet
 • Andre egenskaper enn fasthet
 • Foreskrevet betong,
 • Tiltak ved ikke samsvar for produktet

10.00 - 10.15

Kaffepause

10.15 - 12.00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier forts.

12.00 - 12.30

Lunsj

12.30 - 14.00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier forts.

14.00 - 14.15

Kaffepause

14.15 - 15.00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier forts.

15.00

Slutt for dagen

Torsdag

08.00 - 10.00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier forts.

10.00 - 10.15

Kaffepause

10.15 - 12.00

(4) Samsvarskontroll, samsvarskriterier forts.

12.00 - 12.30

Lunsj

12.30 - 14.30

Eksamen

Kurset avsluttes med digital eksamen. Husk å ta med PC!

 • Kari Aarstad

  Fagsjef

  Unicon AS Avd Fossgrenda

 • Øyvind Sæter

  Senior Fagsjef Betong

  Unicon AS Hovedkontor

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO