17.–20. apr. 2023

Det er endelig tid for fysisk A3-kurs igjen! I april samles vi for å tilegne oss mer kunnskap og kompetanse, samtidig som vi skal være sosiale, utveksler erfaringer, fortelle gode historier og bli kjent med bransjekolleger.

Meld meg på

A3-kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bransjens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.
Til info: deltakere som har deltatt på A1- og A2-kurset, men mangler labsamlingen har mulighet til å delta på A3-kurset.

Kursets innhold:
Deltakerne gjøres kjent med normative og informative referanser og tillegg for å kunne oppfylle kravene som foreligger i NS-EN 206. Deltakeren gis videre en forståelse for betydningen av riktig planlegging av drift og produksjon gjennom å etterleve kravene i NS-EN 206.

Deltakerne gjennomfører praktiske øvingsoppgaver og får trening i å løse oppgaver knyttet til produksjons- og samsvarskontroll og evaluering av samsvar på manuell måte og med dataverktøy.
Kurset avsluttes med digital eksamen.

Praktisk informasjon
- Kursprisen inkluderer lunsj og pausemat alle dager.
- Ønsker du hotellovernatting huker du av for dette ved påmelding. Du gjør selv opp med hotellet under kurset.
- Deltakere bør gjøre seg kjent med NS-EN 206 + NA før kursstart. Kan bestilles via www.standard.no.
- Ta med PC til øvingsoppgavene.
- Ved behov for tilrettelegging/ekstra tid på eksamen tar deltakere kontakt med kursholder på kurset.

Kompetansebevis
Etter gjennomført A3-kurs går veien videre til A4-kurs (planlagt i mai 2023, mer informasjon vil straks komme). Når A-klasse-kursene er bestått (A1, A2, A3 og A4) samt krav til praksis er fylt, får du godkjent kompetanseklasse PPK. Se informasjon og oversikt over kravene på Betongopplæringsrådets hjemmeside.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset.
En eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet.
Ved frafall fra kurset etter avbestillingsfrist vil hele kursavgiften bli fakturert.

  • Kari Aarstad

    Fagsjef

    Unicon AS Avd Fossgrenda

  • Øyvind Sæter

    Senior Fagsjef Betong

    Unicon AS Hovedkontor

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

30. nov.–14. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Oslo

Bygg, anlegg og eiendom

Betongrehabiliteringsdagene 2022