22.–25. mai

Endelig er det tid for fysisk A4-kurs igjen! Vi samles for å tilegne oss kunnskap og kompetanse, samtidig som vi er sosiale, utveksler erfaringer og utvider bransjenettverket vårt.

Meld meg på

A4-kurset er det siste kurset i opplæringsprogrammet for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt:
Kurset skal gi opplæring og kompetanseheving for personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bransjens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppe:
Personell som skal bli produksjonsleder eller kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursets innhold
A4 gir opplæring i materialsammensetning/teknologi, spesialbetonger, herdeteknologi, alkalireaktivitet, gjeldende standarder, konstruksjonsforståelse og utførelse.
Når kurset avsluttes får deltakerne tilsendt lenke til digital eksamen, med frist for gjennomføring søndag 28.mai.

Deltakere får tilsendt kursbevis etter gjennomført og bestått kurs.

Praktisk informasjon
- Kursprisen inkluderer lunsj og pausemat alle dager.
- Ønsker du hotellovernatting huker du av for dette ved påmelding. Du gjør selv opp med hotellet under kurset.
- Deltakere bør gjøre seg kjent med NS-EN 206 + NA før kursstart. Kan bestilles via standard.no
- Ta med kalkulator, skrivesaker og PC.
- Ved behov for tilrettelegging/ekstra tid på eksamen tar deltakere kontakt med kursholder på kurset.

Kompetansebevis
Kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet når alle kurs i A-serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurs må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

Informasjon og personopplysningsskjema for å søke om godkjent kompetanseklasse finner du på Betongopplæringsrådets sine hjemmesider.

- Deltakere uten ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene A1, A2, A3 og A4, samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen.
- Deltaker med ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene A3 og A4, samt ha nødvendig praksis fra produksjonsprosessen.


NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset.
En eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet.
Ved frafall fra kurset etter avbestillingsfrist vil hele kursavgiften bli fakturert.

Skriv ut

Dag 1 - Mandag 22.mai

09.30 - 10.00

Åpning - innledning

 • Velkommen
 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • Deltakerpresentasjon
 • Gruppeinndeling

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

10.00 - 10.45

Betongkjemi

 • Sementer
 • Tilsetningstoffer
 • Tilsetningsmaterialer

Roar Myrdal, NTNU

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 12.00

Betongkjemi forts.

Roar Myrdal, NTNU

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.45

Betongfysikk

 • Volumstabilitet, svinn og svelling
 • Nedbrytningsmekanismer fysisk og kjemisk

Roar Myrdal, NTNU

13.45 - 14.00

Pause

14.00 - 14.45

Betongfysikk forts.

Roar Myrdal, NTNU

14.45 - 15.00

Pause

15.00 - 15.45

Undervannsbetong

 • AUV-betong – antiutvasknings betong
 • Krav til materialer og spesielle betongegenskaper – NA.6.2.3.1
 • NB pub. nr. 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann - orientering
 • Veiledning for produksjon og bruk av AUV-betong – antiutvaskningsbetong
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Arne Vatnar, Skanska Norge AS

15.45 - 16.00

Pause

16.00 - 16.45

Undervannsbetong forts.

Arne Vatnar, Skanska Norge AS

16.45

Slutt for dagen

Dag 2 - Tirsdag 23.mai

08.00 - 08.45

Maskinutstøpning med jordfuktig betong

 • Generelle utfordringer ved maskinstøping med jordfuktig betong
 • Betongprodukter med normativ referanse til NS-EN 206
 • Aktuelle betongsammensetninger for hulldekkeelement, betongrør, betongkummer, betongbelegningsstein, betongheller, betongtakstein, betongblokk
 • Aktuelle produksjonsmaskiner
 • Tørrblandet betong

Jørn Injar, Siv.Ing Jørn Injar

08.45 - 09.00

Pause

09.00 - 09.45

Maskinutstøpning med jordfuktig betong forts.

Jørn Injar, Siv.ing. Jørn Injar

09.45 - 10.00

Pause

10.00 - 10.45

Alkalireaktivitet

 • NB pub. nr. 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag - orientering
 • Beregne mengde alkalier
 • Beregne om tilslaget er reaktivt
 • Ikke-reaktivbetong med reaktivt tilslag - beregning
 • Øvingsoppgaver
 • Spesielle utfordringer knyttet til ”SPA”- og svømmeanlegg, særlige tiltak

Bård Pedersen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.30

Alkalireaktivitet forts.

Bård Pedersen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

Sprøytebetong

 • Krav til materialer og sprøytbarhet – NA.6.2.3.2
 • Krav til sprøytebetong etter NS-EN 14487-1 - orientering
 • NB pub. Nr. 7 Sprøytebetong til fjellsikring - orientering
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong til sprøyting etter våtsprøytemetoden
 • Anvendelsesområder – eksempler
 • Eksempler fra utførelse
 • Øvingsoppgaver

Synnøve Adelheid Myren, Statens vegvesen og Bernt Kristiansen, AF Gruppen

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.00

Sprøytebetong forts.

Synnøve Adelheid Myren, Statens vegvesen og Bernt Kristiansen, AF Gruppen

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 15.00

Fiberbetong

 • Fibertyper – konstruktive
 • Fibertyper – ikke konstruktive
 • Hva er ”gjeldende prosjekteringsregler” ved bruk av ulike fibertyper?
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong som tilsettes fiber av stål og polypropylen
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Dan Arve Juvik, Mapei AS

15.00 - 15.15

Pause

15.15 - 16.00

Herdeteknologi

 • Generell innføring i herdeteknologi
 • Utfordringer ved sommerstøping og vinterstøping
 • Bruk av herdeteknologiprogrammet Hett97
 • Øvingsoppgaver

Tom Fredvik, Norcem AS

16.00 - 16.15

Pause

16.15 - 17.00

Herdeteknologi forts.

Tom Fredvik, Norcem AS

17.00

Slutt for dagen

Dag 3 - Onsdag 24.mai

08.00 - 08.45

2- og 3-komponent bindemidler

Tom Fredvik, Norcem AS

08.45 - 09.00

Pause

09.00 - 09.45

2- og 3-komponent bindemidler forts.

Tom Fredvik, Norcem AS

09.45 - 10.00

Pause

10.00 - 10.45

Utførelse av betonggulv i henhold til NB15

 • Introduksjon til krav og anbefalinger
 • Gulvbetong; betongsammensetning og egenskaper
 • Utførelse, planlegging og gjennomføring

Tom Fredvik, Norcem AS

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Praktisk utførelse av betonggulvv

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

11.45 - 12.45

Lunsj

12.45 - 13.30

Betong til massive konstruksjoner

 • Generelle utfordringer ved støping av massive / grove konstruksjoner
 • Aktuelle betongsammensetninger – lavvarmebetonger og begrensning av riss
 • Krav i prosjekteringsunderlag - eksempler
 • Veiledning for produksjon og bruk av betong til massive konstruksjoner
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

13.30 - 13.45

Pause

13.45 - 14.30

Betong til massive konstruksjoner forts.

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

14.30 - 14.45

Pause

14.45 - 15.30

Standarder for betongområdet, repetisjon

• NS-EN 206 + NA Tabell Na 12, grenseverdier • NS-EN 1992 • NS-EN 13670 + NA

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

15.30 - 15.45

Pause

15.45 - 16.30

Diskusjon

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

16.30

Slutt for dagen

Dag 4 - Torsdag 25.mai

08.00 - 08.45

Selvkomprimerende betong (SKB)

 • NB pub. nr. 29 Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong – orientering
 • Anvendelsesområder – eksempler
 • Øvingsoppgaver

Øyvind Sæter, Unicon AS

08.45 - 09.00

Pause

09.00 - 09.30

Selvkomprimerende betong (SKB) forts.

Øyvind Sæter, Unicon AS

09.30 - 09.45

Pause

09.45 - 10.30

Konstruksjonsforståelse

 • Trykk- strekk- og skjærspenning
 • Deformasjon
 • Slakkarmering
 • Armeringsstenger
 • Armeringsnett
 • Forspente konstruksjoner
 • Øvingsoppgaver

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.30

Konstruksjonsforståelse forts.

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

11.30 - 12.00

Betong og estetikk

 • Hvit betong, farget pigmentert betong, betong for frilegging, betong for slipning, og synlig betong for nye arkitektoniske trender
 • Generelle utfordringer for betongprodusent, faglig kunnskap og krav til produksjonsanlegg
 • Aktuelle betongsammensetninger
 • Krav i prosjekteringsunderlag – eksempler
 • Prøvestøp - akseptkriterier
 • Anvendelsesområder - eksempler
 • Øvingsoppgaver

Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.45

Betong og estetikk forts.

Frode Skåttun

13.45 - 14.00

Pause

14.00 - 14.45

Miljø og EPD

Fredrik Hagen, NorBetong

14.45 - 15.00

Pause

15.00 - 15.45

HMS

Mathias Ljungstrøm, NorBetong

15.15 - 15.30

Pause

16.00 - 16.45

Oppsummering/repetisjon/diskusjon

Knut Bryne, Norsk Betongforening/Tekna

Kurset avsluttes

Digital eksamen, frist for gjennomføring: søndag 28.mai

 • Knut Bryne

  Seniorrådgiver

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Tom Ivar Fredvik

  Teknisk sjef, dr.ing

  Norcem AS Sementfabrikk Dalen

 • Fredrik Hagen

  NorBetong AS Avd Grenland

 • Jørn Sigmund Injar

 • Dan Arve Juvik

  Prosjektleder betongindustri

  Mapei AS Prod. av Kjemisk/Tekniske Produkter

 • Bernt Kristiansen

  sivilingeniør

  AF Gruppen Norge AS AF Anlegg

 • Mathias Ljungstrøm

  Regionsteknolog Norbetong Østfold

  NorBetong AS Avd Fredrikstad

 • Roar Myrdal

  Professor II

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

 • Synnøve Adelheid Myren

  Senioringeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet

 • Bård Magne Pedersen

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen - Vegdirektoratet - Bergen

 • Frode Skåttun

  Betongteknolog

  Veidekke Entreprenør AS Region Anlegg

 • Øyvind Sæter

  Senior Fagsjef Betong

  Unicon AS Hovedkontor

 • Arne Vatnar

  Sjefrådgiver

  Skanska Norge AS Avd Div Bygg Region Oslo/Akershus

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO