20.–21. apr.

Flere og flere medarbeidere jobber hjemmefra, hvordan sikrer du at de gjør det som forventes? Det krever tydelig og inspirerende lederskap å utøve lederrollen på avstand.

Meld meg på

Dette kurset fokuserer på hvor du skal lede, motivere og skape resultater til tross for at det er geografiske avstander mellom deg og de du leder.

Gjennom en bevisst og systematisk tilnærming til distanseledelse kan du skape det rette rammeverket for dine ansatte, og dermed sørge for at du skaper gode resultater og et godt arbeidsmiljø for alle.

Distanseledelse i praksis:

Å lede på avstand gir deg nye utfordringer som leder. Du kan ikke se hva som skjer, ikke være sikker på at jobben gjøres slik som ønsket. Du må utøve tillitsbasert ledelse og skape en relasjon som gjør at medarbeiderne vet hva som forventes og ikke minst vil jobbe for deg. Du må få de som ikke fysisk er tilstede til å føle seg like betydningsfulle som dem som sitter på kontoret. Men, konflikter og vanskelige samtaler forsvinner ikke selv om avstanden skiller deg og dine medarbeidere.

På kurset får du;

 • Verktøy som bevisstgjør hvordan du fyller rollen som leder på avstand
 • Metoder som skaper tydelighet og sikrer kontroll uten daglig oppfølgning
 • Etablert en struktur for god avstandsledelse
 • Kommunikasjonsverktøy og tips
 • Rammeverk for å forsterke team tilhørighet
 • Beste praksis-deling og erfaringsutveksling
 • Inspirasjon og faglig påfyll

Din kursleder:

Vigdis Austrheim har praktisert avstandsledelse i over 10 år, både i Norge og globalt. Hun deler hva du helt konkret kan gjøre for å lykkes enda bedre med dine medarbeidere og teamet du har geografisk spredt. Les mer om Vigdis her.

Målgruppe:

Kurset er tilpasset deg som leder andre uten å være tilstede 100% av tiden. Du leder for eksempel konsulenter som jobber ute hos kunder, medarbeidere på avdelingskontorer i inn- eller utland, geografisk spredte prosjektgrupper eller medarbeidere med mye hjemmekontor.

Meld meg på

Se programDette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe, te og lett frokost

09:00 - 09:05

Velkommen og praktiske opplysninger

DAG 1

Hva betyr det å lede på avstand

 • Vi etablerer en felles forståelse av fjernledelse
 • Hvilke krav og forventinger har du til dine ansatte og de til deg

Hvilke utfordringer og muligheter oppleves ved fjernledelse

 • Kartlegging av utfordringer og muligheter
 • Hva sier forskningen
 • Erfaringsutveksling
 • Hva kreves av oss fremover

Hvordan fyller du lederrollen når du leder på avstand

 • Hva tenker du om lederrollen og hva er din arbeidsform
 • Du får innføring og verktøy for å etablere en tydeligere lederidentitet
 • Hvilken arbeidsform fungerer godt

Hvordan bygge sterkere team samhørighet

 • Team som sitter spredt kjenner ikke på samme tilhørighet og lojalitet
 • Hvordan bygger du samhørighet og god samhandling
 • Hvordan sette tydelige forventninger til medarbeidere
 • Hvordan sikre engasjement og involvering

Ansvarliggjøring

 • Hvordan tilrettelegger du for at medarbeider tar oppgaven og jobber selvstendig uten at du trenger å følge opp hele veien
 • Hvordan sette mål og langsiktig målstyring
 • Hvordan følge opp i det daglige

16:00

Oppsummering og avslutning kursdag 1

DAG 2

09:00

Velkommen, refleksjon og tilbakeblikk dag 1

Kommunikasjon

 • Hvordan kommunisere når dere sitter på ulike steder
 • Vi etablerer en kommunikasjonsplan

Kommunikasjonskanaler og verktøy

 • Hvordan samarbeide effektivt
 • Hvilke muligheter foreligger
 • Hvilke kanaler fungere best
 • Hvilke kanaler bruker du, f. eks. e-post, videokonferanser, chat, teams

Gode møter

 • Er avgjørende for god avstandsledelse. Kartlegging av din møtestruktur
 • Vi etablerer en praksis for god møtestruktur og du vil få nyttige tips som gjør møtene dine mer engasjerende, effektive og nyttige

Kultur

 • Hvilke normer og kultur gjelder
 • Hvordan avdekke eventuelle konflikter når du ikke er tilstede
 • Hvordan sikre at misforståelser ikke oppstår
 • Hvordan redusere opplevd avstand og etablere en god kultur

Handlingsplan

 • Du etablerer en handlingsplan for iverksetting av ny lederpraksis for god avstandsledelse

16:00

Oppsummering og avslutning av kurset

Denne evalueringen fikk vi på sist gjennomførte kurs:

Om kurset og kursleder:

Virket faglig dyktig 6.00
Virket godt forberedt 5.91
Var god til å lære fra seg 5.91
Sørget for god fremdrift 5.73
Svarte godt på spørsmål 5.73
Fremsto totalt sett som en god kursleder 6.00

Kurset ga et godt faglig utbytte 5.73

• Særlig relevant erfaringsbakgrunn å dele med deltakerne
• Inspirerende og morsom å høre på. Relevante eksempler.
• Motiverende og inspirerande - jeg er kjempefornøyd
• Fremragende kursholder, utrolig inspirerende og kunnskapsrik på alle mulige måter.
• Vigdis har så mye kunnskap og erfaring som klarer å dele på en pedagogisk og morsom måte.
• Anbefales på det varmeste!
• Veldig inspirerende kursleder med mye relevant erfaring

 • Vigdis Austrheim

  Partner og rådgiver

  Businessmastering AS

  Vigdis Austrheim er en tydelig og inspirerende leder. Hun har 30 år i IT-bransjen, og over 17 års ledererfaring. Vigdis har bred erfaring fra norske og nordiske virksomheter, som gründer og som leder i store internasjonale selskaper. Hun har bidratt til imponerende veksttall, høy medarbeidertilfredshet og ledet i tøffe digitalisering og endringsprosesser. Hun har ledet team på avstand gjennom 10 år, har en unik ledererfaring fra Microsofts hovedkontor i Seattle, USA, og som rådgiver i Great Place to Work. Vigdis er en etterspurt rådgiver, foredragsholder, coach og ikke minst engasjerende kursholder.

  Vi lover deg at Vigdis leverer engasjerende kursdager med faglig godt innhold og som gir varig verdi.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Praktisk prosjektledelse

20.–21. jan.

Management and personal development

Cultural sensitivity in international work operations

Jan. 27
16:30–20:00