Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en kvinne på scenen foran et publikum som som rekker opp hender for å stille spørsmål
Få svaret på ofte stilte spørsmål!

Råd og tips

Spørsmålene «alle» lurer på når man søker jobb

Oppdatert: 1. okt. 2021 Streaming

Hvordan forhandler man lønn? Og hvordan snakker jeg om mine sterke og svake sider? Vi har samlet de vanligste spørsmålene vi får fra studenter som skal ut på jobbmarkedet.

Er du på jakt etter din første jobb? Her er tolv spørsmål som mange studenter stiller seg når de skal søke jobb for første gang. 

1. Hva gjør jeg dersom jeg mangler jobberfaring?

Manglende jobberfaring er en klassisk problemstilling, og en vrien catch-22. Ved noen arbeidsplasser er det slik at du trenger erfaring for å få en stilling, men uten å få jobben får du heller ikke erfaring.

Det du kan gjøre er å prøve å synliggjøre den erfaringen du  har så godt du kan, i form av verv, deltidsjobber som er relevante for studiet ditt, et internship eller lignende. Du har ikke mer enn det du har, så det beste du kan gjøre her, er å finne en måte å bygge erfaring på som gjør deg mer relevant.

Jobbsøking for studenter

CV, intervju og lønn. Alle våre beste tips, inkludert anbefalt sommerlønn og begynnerlønn etter studiene.

2. Hvordan forhandler jeg lønn?

Å få spørsmål om lønn er noe svært mange gruer seg til på et jobbintervju, både fordi det er så viktig for oss og fordi det kan tvinge oss til å stille krav og til å forhandle. 

Her finnes det noen gyldne regler å forholde seg til. For det første er det viktig å alltid være forberedt på å snakke om lønn fra det første intervjuet. Tenk over hva du vil trenge for å være fornøyd med lønnsnivået ditt. Sjekk gjerne lønnsstatistikken til Tekna slik at du kan redegjøre for hvorfor du har de forventningene du har.

For det andre er det lurt å la arbeidsgiver stille spørsmålet om lønn. Du bør ikke fremstå som en person som mener at lønn er det viktigste, og at lønningen din kommer foran for eksempel arbeidsoppgaver og trivsel i stillingen.

Sist, men ikke minst: Bli enig med deg selv om hva du ønsker å tjene på forhånd.

Spør arbeidsgiver om hva du tjener i din nåværende stilling, trenger du ikke svare dirkete på spørsmålet. Grunnen til at du ikke bør svare konkret på dette er at ved å gi arbeidsgiver et konkret tall, kan du stå i situasjon der du kun blir tilbudt litt mer enn det du tjener i dag. Selv om du går til en stilling som er ulik og med andre arbeidsoppgaver og ansvarsoppgaver. Du kan risikere å tape penger.

3. Hvordan skriver man en åpen søknad?

Når man sender en åpen søknad, er det viktig å finne riktig kontaktperson i organisasjonen du søker hos. Mange antar at dette er HR, men ofte sitter faktisk ledere med en tettere forståelse for hvor skoen trykker for hva slags kompetanse de trenger. Det som ofte er avgjørende ved åpne søknader er at du har forstått behovene til organisasjonen du søker hos, og at du er innstilt på å møte dette behovet.

4. Bør jeg kontakte selskapet jeg har søkt jobb hos dersom det tar lang tid før jeg får svar?

Dersom du har fått vite at du skal få svar innen en tidsfrist og ikke har fått svar, er det helt ok å ta kontakt. Dersom du bare er veldig ivrig eller gjerne vil bli husket, så er det ikke nødvendigvis lurt å ta kontakt.

5. Hvordan vet jeg om det er riktig å takke ja til en jobb?

Her finnes det ingen fasitsvar. De viktigste faktorene å ta hensyn til, er gjerne om du kommer til å trives, om du tror du kommer til å få en lønn du vil være fornøyd med, og om jobben vil gi deg muligheter videre i den retningen du ønsker å bevege deg i. I den første jobben ser du etter mennesker,utvikling og lønn. Senere kan du spisse karrieren din i mer en retning som harmonerer med verdier og preferansene dine. Bruk nettverket ditt, og undersøk om det er noen du kan kontakte om du er usikker.

6. Hvordan synliggjør jeg verdien av internasjonal erfaring? Burde jeg legge vekt på denne erfaringen?

Studier i utlandet og annen internasjonal erfaring kan være svært verdifullt på jobbmarkedet, men hvor mye vekt man skal legge på dette er avhengig av hva slags type stilling du søker. På noen arbeidsplasser vil internasjonal erfaring ha stor verdi i stillingen, og da skal du vektlegge dette. På andre arbeidsplasser er ikke dette en avgjørende faktor, og da kan det være lurt å vektlegge andre erfaringer i søkeprosessen.

7. Hvor viktig er egentlig karakterer?

Her er det mange delte meninger. Realiteten er at det ofte er en sammenheng mellom jobbprestasjon og de faktiske karakterene du hadde på studiene, men den er ikke så veldig sterk. Mange bedrifter bruker likevel karakterer som en god målestokk på om de ønsker å ta deg videre i ansettelsesprosessen. De har muligheten til å velge fra toppen, og da velger de gjerne de som har gode karakterer. Det varierer med bedriften hvor viktig karakterene faktisk er, men det er aldri feil å ha gode karakterer.

8. Hvor viktig er verv og studenterfaring?

Desto mer erfaring du har ved siden av studiene, om det er deltidsjobber eller verv, jo bedre ser søknaden din ut. Det er mange organisasjoner som setter pris på at du har gjort ting ved siden av, både fordi det beviser at du klarer å levere både på en studentarena og en arena som sier noe om arbeidskapasiteten din. Jobber i en studentforening er på mange måter en mye mer realistisk jobbtrening enn det du får på skolebenken.

9. Hva gjør jeg dersom jeg har lengre opphold mellom jobb/studier i CV-en min?

Det beste du kan gjøre, er å fylle CV-en med noe som redegjør for dette oppholdet, som for eksempel studiepermisjon eller arbeidspermisjon. Her er det bedre å skrive noe kryptisk, og heller være forberedt på å prate om det hvis du blir innkalt til intervju.

Hvis du syns dette er et tema som mer vanskelig å snakke om, vil også arbeidsgiver føle at det er vanskelig å snakke om. Om du er åpen og ærlig, til den grad du er komfortabel med det, vil sannsynligvis arbeidsgiver føle at saken er enklere å forholde seg til.

10. Hvordan redegjør jeg for at jeg har brukt lengre tid enn normalt på studiene mine?

Skriv opp studiet du har tatt og tidsperioden du har brukt på dette som normalt i CV-en din. Det er opp til oppdragsgiver eller arbeidsgiver å legge merke til dette. Men, du bør være forberedt på å snakke om hvorfor du har brukt lengre tid enn normert.

11. Hvordan snakker jeg om mine sterke og svake sider?

Alle har styrker, og alle har svakheter. Noe som er en svakhet i en sammenheng, vil dessuten kunne være en styrke i en annen. Arbeidsgiver ønsker å bli kjent med deg, og vil se et helhetlig og reelt bilde av deg.

En vanlig feil mange gjør, er å prøve å pakke en svakhet inn i noe positivt, ved for eksempel å si noe som «jeg jobber for hardt til tider». Dette er svært gjennomskuelig for arbeidsgiver. Her gjelder det å være ærlig. Du kommer trolig til å bli spurt om dette, så bruk tid på å tenke igjennom noen gode eksempler.

12. Jeg har nettopp signert kontrakt, men har fått flere jobbtilbud i ettertid. Hva gjør jeg nå?

Kontrakten du har signert er gyldig, men den har en oppsigelsestid. Den gjelder også før du har startet, som vil si at hvis du sier opp før du starter og oppsigelsesfristen respekteres, så er kontrakten hevet.

Her kan det være greit å reflektere litt over hvordan dette kommuniseres til arbeidsgiver på en fin måte, da det fort kan bli litt sure miner. Arbeidsgivere er ofte lettet og glade når de signerer deg etter en lang ansettelsesprosess, og det å plutselig miste deg igjen da oppleves sannsynligvis som skuffende. Tips: Legg gjerne vekt på at dette er en vanskelig avgjørelse som du har gruet deg til å ta, men at du må gjøre det som er riktig for deg.

Digitalt jobbsøkerkurs

Hvilke koder må knekkes for arbeidssøkere? Dette spørsmålet og flere praktiske og konkrete råd gir Sverre Haugen i dette jobbsøkerkurset.

Låst hengelås

Vårt karrieretilbud

Vi hjelper deg med CV, søknad og forberedelser til jobbintervjuet. I tillegg kan våre advokater lese gjennom kontrakten din FØR du signerer.