13.–14. nov. 2019
Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Velkommen!

Konferansens hovedfokus er mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og biologi og hvordan teknologi kan bidra til å kartlegge og bedre fiskevelferd.

Hvordan tolke og forstå innsamlet data og hvordan bruke dette i sentrale endrings- og innovasjonsprosesser.  

Hvordan kan teknologer, forskere og næring jobbe tettere sammen for økt bærekraft og økonomisk vekst

  • Hvilken rolle vil teknologi ha fremover?
  • Vil næringen stå sammen om å finne de optimale løsningene?
  • Er en felles dataplattform snart en realitet?

På konferansen får du oversikt over noe av det som foregår på utvikling av teknologi, erfaringer fra testing av ny teknologi. I tillegg skal du inspireres til nye tanker og samarbeidsmodeller

 

 

Teknologi i havbruksnæringen

Tekna engarsjerer seg i norsk havbruk da vi mener teknologi er en viktig bidragsyter inn i abeidet med økt bærekraft og fiskevelferd.

Våre medlemmer jobber daglig med teknologi i alle næringer, også i havbruksnæringen og vi ser at en kobling og samabeid på tvers av næringer vil bidra til innovasjon og bærekraft

Årets konferanse er den 3 i rekken og under finner du en smakebit fra konferansen i Trondheim i 2019

Program 2019

Året konferanse åpnes av Fiskeriminister Harald T. Nesvik 

Videre vil konferansen fokusere på følgende hovedtemaer

  • En Bærekraftig næring
  • Velferdsfremmende teknologi
  • Stordata og fiskevelferd
  • Fra FoU til praktisk bruk

På konferansen vil du høre og møte mange ulike akører i verdikjeden som alle er opptatt av å finne løsninger for å bedre fiskevelferd i norsk havbruksnæring.

Meld deg på, hold deg oppdatert, møt engasjerte innledere og deltakere til en to inspirerende dager i Bergen

Vi håper å se deg i Bergen i november

Har du spørsmål ta kontakt med Olaussen på lio@tekna.no.