Teknas praktiske lederkurs utvikler dine lederferdigheter. Personlig utvikling og nettverksbygging er i fokus i lederutviklingsprogrammet. 

Kommende GILA-kurs

Tittel Dato Sted
09.02.2016 ASKER

Teknas lederutvikling (GILA) gir deg praktisk ledertrening gjennom øvelser og konkrete verktøy levert av dyktige, inspirerende og erfarne veiledere. Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger. GILA er for deg som skal bli eller allerede er, leder for en avdeling eller et team.

Programmet vil gi deg nye perspektiver og innspill for å:

  • Øke din selvinnsikt i lederrollen - Hvordan virker du på andre?
  • Bevisstgjøre din lederidentitet
  • Kartlegge og teste dine etiske verdier i lederrollen
  • Lære om betydningen av tillitsledelse - og hvordan lykkes
  • Styrke din endringskompetanse i omstillingsprosesser
  • Fremme dine kommunikasjonsferdigheter

Målgruppe

Teknas lederutvikling er tilpasset deg som er ny i lederrollen, som ønsker å ta steget fra fagspesialist, eller allerede er på vei inn i en lederstilling, enten på gruppe- eller mellomledernivå. Deltakerne er både fra privat og offentlig virksomhet. Bli bevisst din lederstil og utvikle dine lederferdigheter, meld deg på i dag!

Sist oppdatert: 21. mars 2015