Tekna Romfart

Tekna Romfart er et prosjekt som skal ivareta og synliggjøre faglige interesser for Teknamedlemmer som er opptatt av verdensrommet. Vi skal også bidra til nettverksbygging på tvers av arbeidsgiverne i rombransjen. Du trenger ikke være Teknamedlem for å komme på våre arrangementer! 

Er du klar over hvor viktig verdensrommet og romteknologi er for Norge?

Tekna fasiliterer møteplasser og seminarer for medlemmer med interesse for verdensrommet. Er du Tekna-medlem og opptatt av romforskning, satellitter eller vil utforske de mange synergi – og industrimulighetene som romteknologien bringer med seg? Ønsker du å sette opp møter eller seminarer? Følg med på arrangementskalenderen eller snakk med oss!

Kontakt

Arild Ulset

Arild Ulset

Prosjektleder i Tekna

Arild.Ulset@tekna.no Tel: 90574596

Meld din interesse

Ønsker du informasjon om møteplasser Tekna setter opp innenfor temaet? Svar på en kort undersøkelse og meld din interesse her.