Nullutslipp på ikke-elektrifiserte baner

8. jan. 2020

Last ned presentasjonene fra arrangementet

Presentasjon av Jernbanedirektoratets Nullfib-prosjekt:
Hvilke muligheter finnes for gods- og persontogtrafikk i Norge?
Hvordan kan slike kjøretøyer redusere investeringsbehovet i infrastrukturen?
Ved Dag Aarsland, Jernbanedirektoratet

Utslippsfrie tog for ikke-elektrifiserte strekninger, hydrogen som energibærer, v/Alstom

Utslippsfrie tog for ikke-elektrifiserte strekninger, batteri som energibærer, v/Bombardier