Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tegning av en by med skyskrapere, trikk og buss

Tema: Infrastruktur

Samfunnsøkonomien i samferdselsprosjekter

Publisert: 22. mai 2020 Streaming

Før vedtak om gjennomføring av store samferdselsprosjekter kreves det et godt beslutningsgrunnlag. Samfunnsøkonomiske beregninger inngår som en viktig del av dette. Men hva inngår i de samfunnsøkonomiske beregningene og hvordan vektlegges de?

Hva inngår i de samfunnsøkonomiske beregningene?

Lavutslippssamfunnet er inne som et viktig kriterium. Kan store samferdselsprosjekter bidrar positivt til dette? Samtidig er miljøutfordringene mer enn klimautfordringene. Store arealer blir påvirket med tap av areal og natur. Slike ulemper må da veies opp mot langsiktige fordeler for samfunnet slik som lavere bilandel, mindre kø eller redusert reisetid.

Tekna Stavanger avdelings miljøgruppe og Tekna Samfunnsutviklerne inviterer til dette webinaret og har invitert to gode foredragsholdere for å gi innsikt i hva som ligger bak samfunnsøkonomiske analyser og noen tanker rundt temaet i lys av framtidige utfordringer.

Program

Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomhet?

Hvordan gjøres en slik analyse i større samferdselsinfrastruktur prosjekter? Hvilke kriterier brukes og hvordan vektlegges de, med spesielt fokus på bruk av naturmiljø, naturressurser og privat eiendom.
-Ved Bernt Sverre Mehammer, leder for Multiconsults fagmiljø innen urban mobilitet og verdiskaping.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet i store samferdselsprosjekter

Eksempler vil være ny fergefri kyststamvei E39 Kristiansand-Trondheim eller Bussveien i Stavanger/Sandnes.
-Ved Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i Rogaland Fylkeskommune.

Se opptak fra miniseminar 28. mai 2020:

Les også