Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Seksjonering beskåret

Tema: Infrastruktur

SEKSJONERING – Å eie sammen, men allikevel alene

Tekst av Leikny Gammelmo Publisert: 17. aug. 2017

Seksjonering er en måte å eie noe sammen på, men hvor du eier din del alene. Det kan ikke være hva som helst, ikke en bil eller et firma. Det må være en bebygd eiendom eller en eiendom som skal bebygges.

Sameieformen er regulert i lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven av 1997). Det viser seg at dette blir stadig vanligere. For eksempel organisering av utbyggingsprosjekter med en eller flere boligblokker, kombinasjonen av boliger og garasjeanlegg, og prosjekter som kombinerer utbygging til både næring og bolig.

Når du er en del av et eierseksjonssameie har du en annen rett enn når du er del av et borettslag. Hvis du kjøper en eierseksjon har du enerett til din seksjon. I noen eierseksjonssameier er dette en leilighet og alt annet areal er felles. I andre kan din seksjon bestå av flere deler. For eksempel en leilighet, en bod på loftet og en bestemt parkeringsplass i kjelleren. Noen steder vil du ha din egen uteplass. En bod eller del av en garasje vil være tilleggsareal i bygg. Mens utearealet eller en parkeringsplass vil være tilleggsareal i grunn. Dette skal du få informasjon om når du kjøper.
I loven beskrives en eierseksjon som en «sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen» (eierseksjonsloven 1997 § 1). Dette er foreslått videreført i ny lov hvor det står at eierseksjon er «eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen» (forslag til ny lov § 4, bokstav a). Ønsker du å følge lovsaken om endringer i eierseksjonsloven er den tilgjengelig her.

For å få seksjonert en eiendom må den som har hjemmel til eiendommen sende inn en begjæring om seksjonering til kommunen. Den som har hjemmel kalles hjemmelshaver og er den eller de som står som eiere av eiendommen i grunnboken. Kommunen kontrollerer at lovens krav er oppfylt, oppretter seksjonene i matrikkelen og sørger for tinglysing. Matrikkelen er vårt landsomfattende register over eiendommer, bygninger og adresser. Eierseksjoner opprettes ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen. Deretter sender kommunen informasjon tilbake til hjemmelshaver. Når dette er i orden kan seksjonene selges.

Når du kjøper en eierseksjon skal det være vedtekter for eierseksjonssameie. Utover disse vedtektene gjelder bestemmelsene i eierseksjonsloven. Her er det bestemmelser om sameiermøte, og hvilke rettigheter og plikter du har. Når du kjøper en seksjon eier du den alene, men er allikevel del av et eierseksjonssameie. Derfor kan vi si at i en seksjonert eiendom eier man sammen, men allikevel alene.

Les også