Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Veisystem6

Tema: Infrastruktur

NTP (2018-2027) – bedre med mer kreativitet!

Tekst av Øystein Olsen Publisert: 19. des. 2013

Jernbaneverket og Statens vegvesen vil ha mer kreativitet inn i arbeidet med NTP. Derfor har de etablert prosjektet Metode21.

 

Tro det eller ei men arbeidet med neste nasjonale transportplan (NTP 2018-2027) starter ganske så straks når 2014 står der blank og skinnende.

På’an igjen

Arbeidet med NTP, som rulleres hvert 4. år, er gjennomført over samme lest 3 ganger. Det kan innebære at selve prosessen begynner å bli strømlinjeformet, og det må være fristende å bare snu bunken for å gyve på igjen. Dog vet vi bedre enn som så – fagmiljøene som jobber intenst med å sørge for solid beslutningsunderlag til NTP tar ikke lett på oppgaven. Men vet vi ikke snart nok om utfordringer for transport i Norge? Kan selve planarbeidet for NTP bidra til bedre praktisk omsetning av de faglige rådene som tydelig fremgår av NTP?

Metode 21
Jernbaneverket og Statens vegvesen sjekker nå om utredninger og planlegging til NTP kan gjennomføres i et nytt spor. Derfor har de etablert prosjektet Metode21. Det dreier seg om å ta i bruk mer kreative metoder for å ta fram kunnskap – særlig skjult kunnskap. Metodene skaper ofte stort engasjement og er godt egnet til å få fram ønsker, behov og muligheter i komplekse problemstillinger.
Prosjektet Metode 21 blir presentert på Samferdsel 2014 i forbindelse med Kursdagene ved NTNU som Tekna arrangerer.

Tekna sitt prosjekt Teknologisk Framsyn – infrastruktur mot 2040
Tekna gjennomførte et Teknologisk framsyn i perioden 2008-2010 og testet ut kreative metoder den gangen. Vår erfaring med metodene er positive og det er spennende om Samferdselsdepartementet gir grønt lys til at NTP forberedelsene for de neste 4 årene skal kjøres som en foresight.
I Teknas rapport fra Teknologisk framsyn er det skrevet inn forslag til tekst i departementets rettesnor for NTP arbeidet 2018-2027 (direktivet) fra Samferdselsdepartementet til fagetatene og Avinor. Nettopp med det for øye å skape robuste framtidsbilder for transportinfrastrukturen i Norge.

Kreative metoder ikke nytt i Statens vegvesen
Blant vegvesenets mange håndbøker finnes faktisk en egen håndbok om kreativitet i planleggingen. Den er utgitt sist i 2001 og en av hjernene bak den er Egil Lundebrekke (1993-2000). Hans arbeid er å regne som lærebok for vegplanleggere. At hans iver for kreative metoder i planlegging av infrastruktur kan komme fram i lyset igjen ville han helt sikkert glede seg stort over.
Norsk veg- og trafikkfaglig forening (NVTF) som er tilknyttet Tekna deler annet hvert år ut Egil Lundebrekkes minnepris for å hedre hans fremragende innsats i norsk vegplanlegging.

Mer inspirasjon – Halvveis til fremtiden av Truls Berg (Digital Insight)/ Adjiedj Bakas – YouTube>>

Til blogg des 13

Les også