Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Flyfoto av Oslo sentrum med byen nærmest og fjorden med øyene i bakgrunn

Tema: Infrastruktur

Masterplan for Sydhavna

Oppdatert: 2. mars 2021 Streaming

Oslo Havn har fra gammelt av eid og forvaltet de sjønære arealene i Oslo, med unntak av Aker Brygge.

Hvordan kan Oslo Havn møte de ulike behovene for Sydhavna?


I 2000 vedtok Oslo bystyre fjordbyvedtaket. Vedtaket innebærer at deler av havneområdene skal byutvikles og godstrafikk konsentreres i Sydhavna. Byutviklingen gjør sjøfronten tilgjengelig for publikum. I byhavna utvikles nye bydeler med havnepromenade, boliger, rekreasjonsområder og kontorbygg. Samtidig viser fremtidens prognoser at godsmengden, næringsvirksomheten og passasjertallet øker, og at Oslo har behov for en effektiv og veldrevet havn.

Sydhavna er et viktig nasjonalt logistikksentrum og må utvikles og effektiviseres for å møte fremtidens behov. Godstrafikken skal øke med 50% for at Oslo skal nå de høye miljømålene som er satt. Det er stor miljøgevinst i å flytte godstrafikken fra veg til sjø. Siden arealene til havnevirksomheten er halvert som følge av fjordbyvedtaket, trengs det store investeringer i Sydhavna for å gjøre den 600 dekar store havna mer arealeffektiv. Masterplanen er Oslo havn sin overordnede plan for utvikling av Sydhavna.

programmet

  • Introduksjon v/Hege Berg Thurmann, styremedlem i Havneteknisk gruppe i Tekna og seksjonsleder i Oslo Havn.
  • Strategiplan for Oslo Havn, v/Anette Brække, rådgiver marked i Oslo Havn.
  • Masterplan Sydhavna, v/Jasmin Jahre Henanger, prosjektleder i Oslo Havn, hovedansvarsområde Sydhavna.
Stikkord: Sydhavna, Oslo Havn

Les også