Illustrasjonsbilde av en kvinne med futuristisk data og kretsløp i luften foran seg

Infrastrukturbloggen

Krav til informasjonsmodellering (KIM)

22. juni 2020 Streaming

Nettforedrag med Tekna Jernbane

Foredrag av Øystein Lystad og Øystein Mejlænder-Larsen fra Bane NOR.

KIM-prosjektet skal utvikle ett felles kravdokument for vei, bane og bygninger som skal brukes i konkurransegrunnlaget for totalentreprisene i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16). Det skal sikre entydige prosjekteringsleveranser på tvers av totalentreprisene og modellbasert FDV-informasjon for hele anleggets livsløp. Som del av prosjektet jobbes det systematisk med å avklare ambisjonsnivået til FRE16 knyttet til digitalisering som det per i dag ikke er samlede krav for. Dette gjelder temaer som «Digital byggeplass», «digital tvilling», «MMI» og «Samhandlingsløsning». Ved å stille krav knyttet til et fremtidsrettet ambisjonsnivå på disse temaene bidrar prosjektet til å ta bransjen et stort steg inn i en modellbasert fremtid.

Det er en ambisjon om at dette kravdokumentet skal peke i retning av en felles bransjestandard. Full åpenhet mot bransjen er derfor viktig. I den forbindelse er prosjektet interessert i tilbakemeldinger og kommentarer for å sikre at det utvikles et kravdokument som er i tråd med bransjen, og som gir mest mulig verdier for både byggherre, rådgivere og entreprenører.

Det settes derfor pris på om du i forkant av webinaret går inn på Bane NOR og leser igjennom siste versjon av kravdokumentet som er publisert. Da har du mulighet til å stille mest mulig konkrete spørsmål eller å komme med konkrete innspill som prosjektet kan ta med seg i det videre arbeidet.

Versjon 5 av kravdokumentet vil publiseres på prosjektets nettside mandag 15. juni.

Det vil bli satt av 15 minutter til spørsmål etter foredraget.

Livestreamen kan sees her 23. juni klokken 16:00:

Spørsmål kan sendes inn over eller på sli.do med eventkode 78581

Les også