Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en kvinne med futuristisk data og kretsløp i luften foran seg

Tema: Infrastruktur

Krav til informasjonsmodellering (KIM)

Publisert: 22. juni 2020 Streaming

Nettforedrag med Tekna Jernbane

Foredrag av Øystein Lystad og Øystein Mejlænder-Larsen fra Bane NOR.

KIM-prosjektet skal utvikle ett felles kravdokument for vei, bane og bygninger som skal brukes i konkurransegrunnlaget for totalentreprisene i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16). Det skal sikre entydige prosjekteringsleveranser på tvers av totalentreprisene og modellbasert FDV-informasjon for hele anleggets livsløp. Som del av prosjektet jobbes det systematisk med å avklare ambisjonsnivået til FRE16 knyttet til digitalisering som det per i dag ikke er samlede krav for. Dette gjelder temaer som «Digital byggeplass», «digital tvilling», «MMI» og «Samhandlingsløsning». Ved å stille krav knyttet til et fremtidsrettet ambisjonsnivå på disse temaene bidrar prosjektet til å ta bransjen et stort steg inn i en modellbasert fremtid.

Det er en ambisjon om at dette kravdokumentet skal peke i retning av en felles bransjestandard. Full åpenhet mot bransjen er derfor viktig. I den forbindelse er prosjektet interessert i tilbakemeldinger og kommentarer for å sikre at det utvikles et kravdokument som er i tråd med bransjen, og som gir mest mulig verdier for både byggherre, rådgivere og entreprenører.

Det settes derfor pris på om du i forkant av webinaret går inn på Bane NOR og leser igjennom siste versjon av kravdokumentet som er publisert. Da har du mulighet til å stille mest mulig konkrete spørsmål eller å komme med konkrete innspill som prosjektet kan ta med seg i det videre arbeidet.

Versjon 5 av kravdokumentet vil publiseres på prosjektets nettside mandag 15. juni.

Det vil bli satt av 15 minutter til spørsmål etter foredraget.

Livestreamen kan sees her 23. juni klokken 16:00:

Spørsmål kan sendes inn over eller på sli.do med eventkode 78581

Les også