Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Hurtigruta

Tema: Infrastruktur

Fremsyn Nord Norge – Nordøstpassasjen og additiv teknologi

Tekst av Øystein Olsen Publisert: 14. okt. 2012

Hva får oppmerksomhet når du samler Tekna medlemmer til idedugnad om utvikling av transportkorridorer i Nord-Norge? Nordøstpassasjen og ny teknologi knyttet til mineralutvinning kommer i fokus.

Hurtigruten mellom Tromsø og Svolvær, i godvær, var 13. oktober arena for en tre timers idedugnad om utvikling av næringsliv og transportkorridorer i Nord-Norge frem mot 2025. Utgangspunktet var foreliggende rapporter fra Nasjonal transportplan og et knippe trender stilt sammen fra ulike scenarier for utviklingen i de tre nordligste fylkene våre.

Tolv trender for utvikling. Mange har gjort fremtidsstudier på Nord-Norge. Nordisk ministerråd har presentert ni megatrender for Arktis som omfatter Norges tre nordligste fylker. Forskningsrådet har gjennomført en fremtidsstudie som presenterer fire scenarier for Nordland fylke 2020. Det er gjort tilsvarende øvelser både i Troms og Finnmark. Også Nasjonal transportplan har sin Nord-Norge studie. Vi la til grunn transportplanens vurdering av utvikling av transportkorridorer og lot en gruppe Tekna-medlemmer velge blant elleve andre trender som i følge de gjennomførte studiene vil være betydningsfulle for utviklingen i Nord-Norge frem mot 2025.

Nordøstpassasjen i fokus. Mulighetene som vil vokse frem som følge av en forventet økt tilgjengelighet sjøveis var særlig spennende synes våre deltakere i kombinasjon med olje og gassutvinning. En tidvis åpen Nordøstpassasje åpner nye muligheter for utvikling i nord med service for rederi og oljenæring, kanskje også gasseksport til for eksempel Japan. Kombinert fiskeri- og oljeberedskap var blant forslagene. Sivile norske havnemyndigheter bør overta Olavsvern. Lokal reservedelsproduksjon med additiv teknologi er ikke umulig i 2025. Til de mer eksotiske forslagene hører utvikling av teknologi for transport med u-båter for å kunne bruke passasjen året gjennom.

Mineralutvinning med mikroorganismer. Men ny produksjonsteknologi åpner også andre muligheter for Nord-Norge. Robotisert mineralutvinning kan revolusjonere gruveindustrien og i kombinasjon med mikrobiell utvinning av sjeldne mineraler kan Nord-Norge komme på verdenskartet som leverandør. Jernbane fra isfri havn på norskekysten til Finland er en selvfølge i en slik fremtid. Beslutning om planlegging og etablering av eget selskap for bygging drift må skje umiddelbart etter neste stortingsvalg. Når det gjelder gjennombruddet for mikrobiell mineralutvinning var vår eksperter imidlertid ganske sikre på at 2025 var i tidligste laget, men med målrettet forskning vil man være godt på veg.

Først og fremst en øvelse. Vår samling var først og fremst ment som en kort introduksjon i fremtidsstudier. Tre timer er langt fra nok tid til å utvikle konsistente scenarier for en landsdel. Men kreativiteten kan utfoldes desto friere i skissering av scenarier med navn som ”Fri flyt”, Full gass” og ”Hulk”. Med dette er invitasjonen gitt til Tekna-medlemmer som måtte ha meninger om Nasjonal transportplans kapitler om samferdsel i Nord-Norge og ellers kreative meninger om utvikling av samfunn og transportkorridorer nord for Saltfjellet.

Les også