Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Q-free

Tema: Infrastruktur

Fra Down-under til oss oppe på Berget

Tekst av Helge Jensen Publisert: 13. okt. 2016

Et av sitatene som er gjentatt flere ganger denne uken på ITS World Congress i Melbourne kommer fra Ford’s executive chairman Bill Ford som tidligere i år uttalte: «Our new transportation revolution will be like going from horses to cars».

Og ikke nok med det – utviklingen er i gang og kommer til å skje fort. Så fort at Moore’s lov blir nevnt i sammenhengen.

Gjennomgående er de heteste temaene i kongressen smarte byer, selvkjørende biler og endring av synet på transport; fra å eie bil til å sørge for mobilitet. Det siste gjelder både fra myndighetenes side og fra leverandørenes side. De nye konstellasjonene i transportverden trekkes fram – eksemplifisert av bilmerkene som går i kompaniskap med IT-selskaper og leverandører av bildelingstjenester.

Klimaproblematikk – miljømessige utfordringer er også tema, men mer som påminnelse om at det er en viktig målsetting når IKT-teknologien tas i bruk.
Kollektivtransport har en fremtredende rolle i presentasjoner av løsninger og som virkemiddel for å løse byutfordringer, men det synes ikke så godt i utstillingene. Der er det fortsatt mye rundt privattransport med bruk av bil. I Melbourne er de imidlertid stolte av verdens største trikkenettverk i omfang – 25o km dobbeltspor og nærmere 500 trikker, gamle og nye. Bombardier bygger trikker i Melbourne og vi ser en del nye slike – opp til 60 m lange.

Det er mange pilotprosjekter på gang rundt om i verden og det er betryggende å vite at den selvkjørende elektriske minibussen, som vi har omtalt i det siste fordi den er i Norge i sept-okt, blir testet mange andre steder i verden. Både Statens vegvesen og Jernbaneverket er godt representert på kongressen – mye for å lære mer om hvilke roller myndighetene kan ha i det som nå kommer. Særlig med tanke på mange aktører vi ikke har tenkt på i forbindelse med infrastrukturutviklingen tidligere.

Det norske selskapet Q-Free som har en fremtredende plass på utstillingen har initiert en egen 1:1 demonstrasjon av samvirkende systemer mellom buss og infrastruktur/signalanlegg i en sentral gate i Melbourne. Der er systemet koplet opp på internett og lar seg ta opp på en smarttelefon. Du kan følge med på mye av trafikkavviklingen, og får inn signalskiftingen i sanntid. Dette er en liten bit konseptet de har lansert under sin satsing – Q-City.

Mer om Smart Cities

Smart Cities går som en «farsott» rundt på kontinentene og mange sesjoner på kongressen dreier seg om akkurat det. Det er mange byer som opplever en kraftig vekst i befolkningen, og da er det gjengs at teknologi må tas i bruk for at byene skal gi et byliv som fremmer gode løsninger. Det er derfor heldigvis mye som taler for at kollektivtrafikk, gang og sykkel må ta viktige deler av persontrafikkbehovet. Det er mange små biter i et stort puslespill som IKT-teknologi kan bidra til å hjelpe frem smarte byer, og oppgaver innen effektiv og mer bærekraftig transport er ett av de viktigste områdene. Men, også individuelle løsninger for persontrafikk er viktig – hvordan kan du og jeg selv velge de optimale løsningene. For miljøet og for den enkelte. Her er temaet Mobility as a Service sterkt på fremmarsj. Det er beskrivelsen av en sømløs transport tjeneste hvor alle elementer er inne i bildet for å bidra til bærekraftig mobilitet. Et av poengene er at det ikke lenger vil være nødvendig å eie sin egen bil (om ikke særlig mange årene – noen sier 5 år andre sier 10). Transport vil være tilgjengelig når du trenger det (behovsstyrt) og du vil kunne velge mellom ulike løsninger. Viktigst er at du enkelt får tilgang til kunnskapen om mulighetene.
Snarveien til mer fra kongressen formidler vi gjerne:
Join the World Congress conversation on Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram and YouTube by using #ITSWC16. See what attendees are doing at the World Congress and catch all of this week’s highlights.

Be sure to also watch ITS TV thanks to our digital partner WebsEdge who will create pre-event coverage and be on-site to record every aspect of the Congress.

Helge Jensen, Tekna-medlem og styreleder i Norsk veg- og trafikkfaglig forening.
12.oktober 2016 / Melbourne

Les også