Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Infrastruktur

Effektiv planprosess

Tekst av Øystein Olsen Publisert: 22. des. 2011

Planprosesser går for langsomt. Vei og jernbane lider.

Med lys og lykte på leting etter effektiv planprosess.

Mye penger til samferdselsprosjekter har gjort at vi forventer snarlig forbedring av transportsystemene i Norge. Når vi opplever at ting likevel tar tid eller ikke starter opp av for oss ubegripelige grunner starter jakten på syndebukker. Problemet er at det ikke finnes én syndebukk som kan avlives og dermed løse opp knuten. Det dukker opp nye floker under toppen av isfjellet så snart vi skraper litt i overflaten. Det er rett og slett en feil i et system som vi i beste demokratiske mening har utviklet. La meg med en gang understreke – vi skal fortsatt ha gode demokratiske prosesser som gir oss løsninger fellesskapet vil ha!

Mange har forstått at noe må gjøres
Statsråd Kleppa har forstått at vi har et problem, og gjennomførte nylig en idedugnad om temaet. At en minister lager idedugnad er spennende selv om det i samlingen ikke ble slått inn stengte dører. Det var nok mest kjent stoff som ble presentert og konklusjonen er den samme – planleggingen tar for lang tid.
Statens vegvesen og Jernbaneverket er de som føler problemet på kroppen hver dag og nå har de utarbeidet et interessant notat som ble presentert for referansegruppen til nasjonal transportplan (NTP 2014-2023). I politisk korrekte vendinger beskriver de situasjonen og hva som må til for å korte ned tid til planlegging. De vil legge inn sin tekst i forslaget til NTP som presenteres den 29. februar i 2012. Mottaker er samferdselsdepartementet (og kyst- og fiskeridepartementet). Parentesen er helt presist plassert fordi kyst og fiskeridepartementet kun er nettopp det i samferdselssammenheng. Ta en titt på nettsiden deres – hvor mange transportpolitiske saker finner du på forsiden der?

Hva skjer den 29. februar?
De aller fleste kaster seg over NTP-forslaget for å se om ”mitt prosjekt” er med eller ikke. Kommer det ny vei? Blir det lyntog i X-dal eller Y-dal? Har vi klart å stoppe veibyggingen over turstien vår?
Kommer de til å bruke mye tid på å lese om hvordan de kan bidra til mer effektiv planlegging? Beklager å måtte si de – neppe…

Nok en prosess å gjemme seg bak?
Idedugnaden som Kleppa gjennomførte kan i verste fall bli nok et tidstyv. Vi aner at ord som ”utredning” og ”nærmere vurdering” er rett rundt hjørnet og vår frykt er at det fra politisk hold kan hevdes at ”vi jobber med saken” og ”vi har iverksatt et arbeid.” Og ja, for all del, det må gjøres et stykke arbeid.

Et håp og en bønn
Teknas bekymring er at den faglige vurderingen av eksisterende planregime og –prosess som fremmes gjennom etatenes NTP-forslag, ikke blir realitetsbehandlet og gjort noe med før etter behandlingen av Stortingsmeldingen om NTP i vårsesjonen 2013. Da blir startskuddet for arbeid med mer effektiv planlegging skutt opp sammen med nyttårsfyrverkeriet i de første minuttene av 2014. Dersom man skal legge til rette for en raskere omsetning av prosjekter i kommende NTP (som starter 1. januar 2014) enn det vi ser i dag, må arbeidet med vurdering av endringer startes nå. Et slikt arbeid vil også fylkes- og kommunenivået nyte godt av ved at planarbeidet for utbyggingsprosjekter også her blir mer effektivt.
Samferdselsdepartementet må straks nedsette et interdepartementalt utvalg fra de berørte myndigheter inklusive fylkes- og kommunenivået slik at tiltak for effektive planprosesser er virksomme straks neste NTP-periode starter den 1. januar 2014. Selv om statsråden har rettet oppmerksomheten mot problemet, bl a ved idedugnad den 28. november 2011, er det behov for konkret handling raskt for å bedre situasjonen som råder pr nå.
Nå er det riktignok ikke full revisjon av et lovverk vi skal ha, men for ordens skyld gjør vi oppmerksom på at forrige gjennomgang av plan- og bygningsloven tok ca 12 år…

Les også