Blockchain

Infrastrukturbloggen

Blockchain i godstransport

Tekst av Tove Rodahl 23. mai 2018 Streaming

Blokkjede-teknologien brer om seg og kan brukes langt ut over bitcoins og pengetransaksjoner, blant annet innen godstransport.

Trenger godstransporten å effektiviseres?
Og kan eventuelt blokkjede-teknologien være et verktøy for å få til dette?

Hør om hvordan man ser for seg fremtidens verifisering- og betalingsformer innen godstransport.

Se opptak fra arrangementet:

Blockchain fra et teknologistandpunkt, v/Peter Haro, SINTEF Digital

Neste skritt på veien – blir Distributed Ledger Technology (DLT) den neste sikkerhetsstandarden?
Wilfried Pimenta, Head of Business Development, IOTA Foundation

Om IBM og Maersk samarbeid, v/Olga Kravchenko, Cognitive consultant, IBM Blockchain spokesperson

Oppsummering v/Rolf Lysfjord, Norstella

Se opptak fra flere aktuelle arrangementer innen området infrastruktur og samferdsel.

Fin film som forklarer blockchain?

Blockchain, eller blokkjede på norsk, er den underliggende teknologien/regelverket til transaksjoner med bitcoins og er kort fortalt en distribuert database der alle nodene i nettverket innehar den samme informasjonen til enhver tid. Disse må være enige om transaksjoner.
Se denne fine lille filmen som forklarer blockchain godt:

Les også

Relaterte kurs og arrangementer