Realistene er et fagnettverk i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Fagnettverkets formål er å:

  • ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser og profilere Realistene som  forening for Tekna-medlemmer som underviser i skoleverket
  • arbeide for bedring av standens faglige utvikling
  • arbeide for økt rekruttering til yrket på mastergradsnivå
  • arbeide for større forståelse og interesse for realfagenes plass i skoleverket og medvirke til at elever i videregående skole velger realfag som fordypning

Medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold ivaretas av Teknas interesseforening ved skoleverket, styret i Tekna Kommune og Teknas lønns- og interesseutvalg.

Sist oppdatert: 12. september 2017