Realfagsbloggen

Tekna er for strengere formelle krav til undervisningskompetanse

Tekst av Jørn Jantzen 26. sep. 2013

Utdanningsdirektoratet har bedt om innspill til forslag om forskriftsendringer – Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Det er stilt en rekke spørsmål som Samfunnspolitisk seksjon i Tekna og Tekna Realistene har tatt stilling til. Generelt er Tekna svært positive til tydeligere kompetansekrav i skolen. Du kan lese hele høringssvaret her

Utdanningsdirektoratet har bedt om innspill til forslag om forskriftsendringer – Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Det er stilt en rekke spørsmål som Samfunnspolitisk seksjon i Tekna og Tekna Realistene har tatt stilling til. Generelt er Tekna svært positive til tydeligere kompetansekrav i skolen.

Du kan lese hele høringssvaret her

Les også

Relaterte kurs og arrangementer