Realfagsbloggen

Programmeringsdidaktikk

22. mars 2021 Streaming

Høsten 2020 ble programmering en del av læreplanene i realfag. Hvordan kan vi utnytte styrken i programmering slik at vi får til gode diskusjoner i realfagene og oppnå at elevene lærer enda bedre? Og hvordan kan vi best lære elevene programmering?

Morten Munthe forsker på programmeringsdidaktikk, ved siden av jobben som mattelærer på Oslo Handelsgym. På dette webinaret vil han snakke om forskningen rundt bruk av programmering i Norge og verden, og om egne funn og erfaringer. Det vil bli praktiske eksempler, og tid til å stille spørsmål.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer