Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Klasserom

Tema: Realfag

Kritisk til dagens skole

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 12. mars 2014 Streaming

Karl-Eirik Kval forteller om sin nye bok: «Det store skolesviket». Boka tar opp en del problemstillinger i dagens skole og kommer med 18 forslag til forbedringer.

Karl-Eirik Kval sin nye bok:»Det store skolesviket» kom ut 12.mars og ble mye omtalt i media i dagene etter. Boka tar opp en del problemstillinger i dagens skole og kommer med 18 forslag til forbedringer.

Det store skolesviket

Boka «Det store skolesviket» analyserer og belyser forhold som kan forklare at så mange elever i videregående skole lærer mye mindre enn de ellers kunne gjort. Til slutt kommer den med 18 råd for hvordan skolesystemet kan endres til det bedre.

aftenpostenBoka ble umiddelbart fanget opp av media, for allerede 14.mars var det forsidebilde i Aftenposten med en lang tilhørende artikkel i A-magasinet: "Fritt frem for skulk".

Bokas forfatter, Karl-Eirik Kval, er cand.polit. og jobber som lektor på Fagerborg videregående skole, der han blant annet underviser i matematikk og samfunnsfag.

Karl-Eirik Kval sier at en av ambisjonene med boka er å vise at vi har en skole som stiller for få krav til ungdommene og ikke ruster dem for voksenlivet. Den videregående skolen gir mye større frihet enn man vil oppleve senere. Senere i livet er man mer moden for det, men verken i høyere utdanning eller i arbeidslivet vil man finne tilsvarende frihet når det gjelder fravær eller innleveringer. Kval peker spesielt på den nye endringen som gjør at innsats i timen ikke skal telle og at den siste vurderingen før avsluttet skoleår skal være avgjørende.

I praksis fører dette til at elevene har ansvar for egen læring, noe bare de mest ressurssterke mestrer godt, hevder Kval. Han sier dagens skole passer de bedrestiltes barn. Forskjellene blir større.

Se forfatteren presentere boka

Karl-Eirik Kval kom til oss i Tekna 20.mars og presenterte boka si:

Stikkord: boklansering, skole, Video

Les også