illustrasjon av barn som tegner cloud-teknologi

Realfagsbloggen

Hvordan bruke IKT smart i skolen?

Tekst av Tove Rodahl 17. apr. 2013

Hva skal vi leve av når det ikke er mer olje å pumpe opp? Hvordan sikrer vi at vi innen den tid blir et kompetent samfunn med nok andre inntektsmuligheter? Norge er et land som bruker mye penger på skole og utdanning, men elevene våre rangerer dårlig i internasjonale scoringer. Hva kan vi gjøre bedre? …

Hva skal vi leve av når det ikke er mer olje å pumpe opp?
Hvordan sikrer vi at vi innen den tid blir et kompetent samfunn med nok andre inntektsmuligheter?

Norge er et land som bruker mye penger på skole og utdanning, men elevene våre rangerer dårlig i internasjonale scoringer. Hva kan vi gjøre bedre? Hvorfor faller så mange unge ut av videregående? Kan vi engasjere de unge på nye bedre måter?

Viktige spørsmål blir stilt i denne videoen som er laget av Senter for IKT i utdanningen. Videoen peker på at skolen i større grad bør bruke de digitale verktøyene som allerede engasjerer de unge, i læringsprosesser:

Tekna er opptatt av å bidra til at flere unge blir inspirert, interessert og motivert til å velge en teknisk-naturvitenskapelig utdanning og karrierevei

Les også

Relaterte kurs og arrangementer