Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
PISA

Tema: Realfag

Fakta om PISA-undersøkelsen 2012

Tekst av Jørn Jantzen Publisert: 4. des. 2013

Hovedresultatene av undersøkelsen

  • Liten nedgang i matematikkresultatene siden forrige undersøkelse i 2009, men sammenlignet med undersøkelsen i 2003 er de norske resultatene stabile.
  • I naturfag har det vært en svak tilbakegang siden 2009.
  • Resultatene i lesing har holdt seg stabilt over OECD-gjennomsnittet i alle målingene, med unntak av bunnåret i 2006.
  • Læringsmiljøet har blitt bedre. Elevene rapporterer om mindre bråk og uro, og bedre samhandling mellom elever og lærere.
  • Sosial bakgrunn og hvilken skole du går på betyr mindre for elevenes resultater i Norge, enn tilfellet er for de fleste andre land i undersøkelsen. Betydningen av sosial bakgrunn har også blitt mindre siden 2003. Norge har også mindre forskjell mellom minoritetselever og majoritetselever enn i de andre nordiske landene.
  • Høyere andel svake og fremdeles få i toppsjiktet. Nedgangen i de norske matematikkresultatene siden forrige undersøkelse i 2009 ser ut til å henge sammen med en økning i andelen som presterer på de laveste nivåene. Det er omtrent like stor andel som presterer på toppnivå i matematikk i 2009 som i 2012. Sammenlignet med 2003 har det blitt færre elever på toppnivå i matematikk.
  • Store kjønnsforskjeller i lesing. Norske gutter og jenter har omtrent like resultater i matematikk, men jentene gjør det betydelig bedre enn guttene i lesing. Forskjellen i leseresultater mellom gutter og jenter er omtrent uendret siden den første PISA-studien i 2000.
  • De sør-koreanske elevene skårer høyest i matematikk blant OECD-landene. Deretter følger Japan og Sveits. Av de nordiske landene har Finland de beste resultatene fulgt av Danmark, Island, Norge og Sverige. Av OECD-landene har Finland og Sverige har størst tilbakegang i matematikkresultater fra 2003 til 2012.