Tekna Olje og gass

Tekna Olje og gass er en faglig gruppe i Tekna hvor medlemskap er gratis og åpent for alle medlemmer. Gruppen arrangerer faglige møteplasser, både alene og sammen med samarbeidspartnere, samt kommer med innspill til høringer.

Arrangementer i nettverket

Tittel  Dato   Sted 
Tekna Olje og gass årsmøte 2018 08.05.2018 STAVANGER

Aktuelt

 • Framtiden i nord

  Framtiden i nord

  19.01.18 gjennomførte Tekna Olje og gass møte i Tromsø med temaet «Framtiden i nord» tema som iskanten, rekruttering til næringen og økningen av jobber i nord.
 • Masteroppgaver i vårt fagområde

  Masteroppgaver i vårt fagområde

  Vi vil oppfordre alle medlemmer i Tekna olje og gass til å ta kontakt med universitet og høyskoler med forslag til gode oppgaver, og samtidig stille seg til disposisjon som veiledere.
 • HMS i petroleumsvirksomheten

  HMS i petroleumsvirksomheten

  Fredag 29. september fikk arbeids- og sosialministeren overlevert rapporten «Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten». Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. Tekna deltok med Peter Sabel, Statoil.
 • Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.