Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen fagfeltet
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Tekna og Den nye oljen 04.03.2019 OSLO
Tekna Olje og gass årsmøte 24.04.2019 STAVANGER

Aktuelt