Arrangementer i nettverket

For tiden ingen publiserte arrangementer.

Aktuelt

  • HMS i petroleumsvirksomheten

    HMS i petroleumsvirksomheten

    Fredag 29. september fikk arbeids- og sosialministeren overlevert rapporten «Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten». Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. Tekna deltok med Peter Sabel, Statoil.
  • Petroleumsrelatert masterutdannelse

    Petroleumsrelatert masterutdannelse

    Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.