Tekna Olje og gass

Tekna Olje og gass er en faglig gruppe i Tekna hvor medlemskap er gratis og åpent for alle medlemmer. Gruppen arrangerer faglige møteplasser, både alene og sammen med samarbeidspartnere, samt kommer med innspill til høringer.

Arrangementer i nettverket

Tittel Dato Sted
25.10.2017 STAVANGER STAVANGER

Masteroppgaver våren 2018

 • Masteroppgaver i vårt fagområde

  Masteroppgaver i vårt fagområde

  Vi vil oppfordre alle medlemmer i Tekna olje og gass til å ta kontakt med universitet og høyskoler med forslag til gode oppgaver, og samtidig stille seg til disposisjon som veiledere.

Aktuelt

 • Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Petroleumsrelatert masterutdannelse

  Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.
 • Mot strømmen i olje- og gassnæringen

  Mot strømmen i olje- og gassnæringen

  Tekna Magasinet har sett på Tekna-selskaper som skaper nye oljejobber, mens resten av næringen sparker på harde livet.
 • Tekna refser Statoil

  Tekna refser Statoil

  Statoils utflagging av IT til India har satt sikkerheten i fare, ifølge flere interne rapporter. Selskapet har heller ikke informert Petroleumstilsynet om alvorlige hendelser som den på Mongstad i 2014, der en IT-arbeider i India stoppet produksjonen på Statoils oljeraffineri ved en tastefeil. Tekna reagerer på manglende åpenhet rundt rapportene.