Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen fagfeltet
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Aktuelt