Fagfeltene olje og gass er viktige for mange av Teknas medlemmer. Faggruppen Tekna Olje og gass er etablert for å skape møteplasser og ivareta samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten. Tekna tilbyr også en rekke kurs og konferanser innen fagfeltene.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Prosessikkerhet i olje- og gassindustrien 24.04.2018 STAVANGER
Hydrocarbon Management Workshop 2018 07.06.2018 SOLA

Aktuelt

  • HMS i petroleumsvirksomheten

    HMS i petroleumsvirksomheten

    Fredag 29. september fikk arbeids- og sosialministeren overlevert rapporten «Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten». Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. Tekna deltok med Peter Sabel, Statoil.
  • Petroleumsrelatert masterutdannelse

    Petroleumsrelatert masterutdannelse

    Tekna Olje og gass publiserte 8.2.17 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse.

Siste fra Energibloggen